Algemene Ledenvergadering 30 september 2020

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA, Vereniging Dorpsraad

 

De Algemene Leden Vergadering was door de COVID-19 maatregelen eind maart geannuleerd. 

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp organiseert nu de Algemene Leden Vergadering op:

woensdag 30 september om 20.00 uur in het Dorpshuis (alleen voor leden).

Uiteraard wordt dit alleen gehouden als de omstandigheden dit toelaten

De leden ontvangen per e mail of per post de agendapunten van deze avond.

Het jaarverslag 2019 en werkplan 2020 - 2021 VDB  en de agenda voor de ALV zijn nu ter inzage te lezen via onderstaande link

Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 - 2021  Agenda Algemene Leden Vergadering 30 september 2020

 

Waarom kan er geen Hulpsecretarie in Badhoevedorp blijven??!

. thema's: Algemeen, Verslagen

Weleens een paspoort of rijbewijs moeten regelen in Halfweg? Met het sluiten van het Servicecentrum van de gemeente aan de Sloterweg verdween ook de laagdrempelige dienstverlening voor paspoorten en rijbewijzen uit Badhoevedorp. Volgens de gemeente blijft het voorzieningenniveau in Haarlemmermeer Noord op peil. Je kunt tenslotte naar Halfweg, Hoofddorp of Schiphol.... Maar probeer de tocht naar Halfweg eens echt te ondernemen, dan loop je tegen heel wat aan.

 

Waarom moest het Servicecentrum eigenlijk sluiten, en waarom kon er geen alternatief worden gevonden? Lees het rapport en welke vragen aan de gemeente open blijven staan via de link Rapport opheffing Service Centrum Badhoevedorp 

 

Deze  vragen hebben in ieder geval wel geleid tot een uitnodiging voor een gesprek met de clustermanager Klant Contact Centrum.We houden je op de hoogte!  Zie ook over dit onderwerp de link brief naar gemeenteraad en link brief over gesprek met gemeente ivm Service Centrum

Beleidsstukken

. thema: Dorpsraad

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2015 werd verslag gedaan over het jaar 2015. Klik hier voor het Jaarverslag 2015.

 

Tevens werd op deze vergadering het Beleidsplan voor 2016 vastgesteld. Klik hier voor Beleidsplan 2016.

Ontstaan Dorpsraad

. thema: Ontstaan Dorpsraad

De ‘Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp’ is opgericht op 1 oktober 1932 als buurtvereniging. De directe aanleiding voor de oprichting was destijds de slechte verlichting op de Badhoevelaan. De ‘Verkeersvereniging Sloten en Omstreken’ nam en het op voor haar leden uit de Badhoevebuurt en stuurde een brief naar het College van B&W van de Haarlemmermeer. Verzocht werd de lantarens tot ’s avonds twaalf uur te laten branden. Een jaar later richtte men nogmaals dit verzoek aan de gemeente. Deze vond het blijkbaar bezwaarlijk hierover te praten met een afvaardiging die een zetel in een andere gemeente had. Dit en de urgentie van diverse woonproblemen was aanleiding tot oprichting van de buurtvereniging. Het doel van de vereniging bij stichting was de behartiging van de belangen van de bewoners.

Het eerste succesje waren de reflectoren op de slagbomen van de brug. Het eerste grote doel werd de bestrating van de Nieuwe Meerdijk. Hoe deze belangen zijn behartigd is onbekend, maar op 27 januari 1934 opende de toenmalige voorzitter van de dorpsraad en tevens hoofdonderwijzer A. de Waard het nieuwe dijkgedeelte.

Dit en meer is te lezen het boekje ‘In de polder en bij de stad’ dat is uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

Links

De Dorpsraad is actief in contact met diverse partijen die betrokken zijn bij ons dorp.

 • De gemeente Haarlemmermeer:er is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in de overlegorganen Bereikbaarheid en Groen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad meefietst om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de wethouders van Economische Zaken en Verkeer en vervoer.
   
 • Rijkswaterstaat: de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat –samen met de regio– voor diverse verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verbeterde leefomgeving (minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit) een een betere doorstroming voor Schiphol en de regio Amsterdam. 
   
 • Provincie Noord-Holland: is medefinancier van de omlegging van de A9. Het besluit tot de afwaardering van de snelheid op de Schipholweg van 80 km per uur naar 50 km per uur moet door de provincie worden genomen. In het Tracébesluit voor de omlegging van de A9 is opgenomen dat de Groene AS door de omlegging niet onmogelijk mag worden gemaakt. Daarom wordt zowel bij de aansluiting Badhoevedorp in het westen als bij het knooppunt A4/A9 ruimte gemaakt voor natuurpassages, stapstenen en natuurverbindingen voor de diersoorten van de Groene AS.
   
 • Bohemen is de projectontwikkelaar die in Badhoevedorp nieuwe huizen en bedrijfspanden gaat realiseren. Voor informatie over wonen en werken in het nieuwe Badhoevedorp klik hier.
   
 • Schiphol: Badhoevedorp kent als geen ander dorp de lusten en lasten van Schiphol. De Dorpsraad zal proberen een zetel te bemachtigen in de ORS: de Omgevings Raad Schiphol.
   
 • Winkeliersverenging Badhoevedorp (WVB): de WVB komt op voor de belangen van winkeliers en ondernemers. In contact komen kan via voorzitter Wim Eweg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hij is tevens voorzitter van de Stichting Badhoevedorp voor Badhoevedorp: deze stichting verdeelt de opbrengst van het Stratengolftoernooi onder goede lokale doelen binnen de Badhoevedorpse en Lijndense gemeenschap.
   
 • Business Club Badhoevedorp (BCB): een netwerkclub voor ondernemers in Badhoevedorp die interessante bijeenkomsten organiseert voor leden, zowel informatief als sociaal.
 • Uiteraard zijn er ook contacten met de Dorps- en wijkraden in de buurt, zoals van Nieuwe Meer en Lijnden.

Digitale Nieuwsbrief - edities

Bestuurssamenstelling

. thema: Bestuur

Per 6 oktober 2022

 

Voorzitter 

  Naam:

Martin Walraven

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Secretaris

  Naam:

Bart Baltus

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Penningmeester

  Naam:

Radboud Lubbers

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vice-penningmeester

  Naam:

Menno van Rees-Vellinga

  Telefoon:

(telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Bestuurslid Communicatie en PR

  Naam:

Bernard Neuhaus

  Telefoon:

 (telefoon)

  E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Bestuurslid

  Naam:

Thessa Gerretsen

  Telefoon:

 (telefoon)

  E-mail:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschapsformulier

. thema: Dorpsraad

Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 12,= per jaar. Hiervoor ontvangt u periodiek onze digitale Nieuwsbrief. Wanneer u uw e-mail adres achterlaat kunnen wij u de Nieuwsbrief sturen en u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Aanmelden met uw gegevens kan via onderstaand formulier.

Meldt u aan als lid van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Vul onderstaand formulier in en klik daarna op VERZENDEN. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

captcharefresh

Verslagen

. thema: Verslagen

Hieronder verslagen/rapportages/besluitenlijsten van Dorpsraad en overige vergaderingen

Dorpskrant “Ons Dorp”

. thema: Dorpskrant "Ons Dorp"

Zowel in het voor- als najaar brengt de dorpsraad de dorpskrant 'Ons Dorp' uit met een terugblik op het afgelopen halfjaar en een vooruitblik op de dingen die gaan komen. Hieronder treft u de pdf's aan.

Digitale Nieuwsbrief

. thema: Digitale Nieuwsbrief

Als Dorpsraad vinden wij het belangrijk om alle inwoners van Badhoevedorp op de hoogte te houden over wat er speelt in ons Dorp. Daarvoor brengen we onder andere twee keer per jaar de krant ‘Ons Dorp’ uit. Dat is natuurlijk een prachtige medium, maar soms kan nieuws niet een paar maanden wachten. We willen dus vaker kunnen informeren. Daarom gaat in het najaar 2014 de digitale nieuwsbrief van start.

De nieuwsbrief zal via e-mail worden verspreid aan alle geïnteresseerden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangenklik hier om u aan te melden.

Wilt u meehelpen of heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking

. thema: Samenwerking

De Dorpsraad is actief in contact met diverse partijen die betrokken zijn bij ons dorp.

 • De gemeente Haarlemmermeer: er is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in de overlegorganen Bereikbaarheid en Groen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad meefietst om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen. Ook is er ad hoc overleg met de wethouders van Economische Zaken en Verkeer en vervoer.
   
 • Rijkswaterstaat: de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgt Rijkswaterstaat –samen met de regio– voor diverse verbeteringen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verbeterde leefomgeving (minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit) een een betere doorstroming voor Schiphol en de regio Amsterdam. 
   
 • Provincie Noord-Holland: is medefinancier van de omlegging van de A9. Het besluit tot de afwaardering van de snelheid op de Schipholweg van 80 km per uur naar 50 km per uur moet door de provincie worden genomen. In het Tracébesluit voor de omlegging van de A9 is opgenomen dat de Groene AS door de omlegging niet onmogelijk mag worden gemaakt. Daarom wordt zowel bij de aansluiting Badhoevedorp in het westen als bij het knooppunt A4/A9 ruimte gemaakt voor natuurpassages, stapstenen en natuurverbindingen voor de diersoorten van de Groene AS.
   
 • Bohemen is de projectontwikkelaar die in Badhoevedorp nieuwe huizen en bedrijfspanden gaat realiseren. Voor informatie over wonen en werken in het nieuwe Badhoevedorp klik hier.
   
 • Schiphol: Badhoevedorp kent als geen ander dorp de lusten en lasten van Schiphol. De Dorpsraad zal proberen een zetel te bemachtigen in de ORS: de Omgevings Raad Schiphol.
   
 • Winkeliersverenging Badhoevedorp (WVB): de WVB komt op voor de belangen van winkeliers en ondernemers. In contact komen kan via voorzitter Wim Eweg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hij is tevens voorzitter van de Stichting Badhoevedorp voor Badhoevedorp: deze stichting verdeelt de opbrengst van het Stratengolftoernooi onder goede lokale doelen binnen de Badhoevedorpse en Lijndense gemeenschap.
   
 • Ondernemers Sociëteit Badhoevedorp (OSB): een netwerkclub voor ondernemers in Badhoevedorp die interessante bijeenkomsten organiseert voor leden, zowel informatief als sociaal.
 • Uiteraard zijn er ook contacten met de Dorps- en wijkraden in de buurt, zoals van Nieuwe Meer en Lijnden.

Het bestuur en de actieve leden

. thema: Dorpsraad

De Dorpsraad heeft een Bestuur met de functies voorzitter, penningmeester, secretaris. Daarnaast zijn er individuele bestuursleden, die mogelijk vertegenwoordiger zijn van een van de werkgroepen binnen de Dorpsraad.

De openbare Dorpsraadvergaderingen vinden iedere maand plaats. Onder ‘Agenda’ is te vinden wanneer en waar de volgende vergadering zal plaatsvinden.

Het bestuur vergadert frequent,  deze vergaderingen zijn besloten. 

Eenmaal per jaar wordt een een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.