Provinciale Staten verkiezingen in lokaal daglicht - reacties