Algemeen

Dorpsraad maakt bezwaar tegen Verkeersbesluit H.M. Dijklaan

. thema: Algemeen

De Dorpsraad heeft formeel bezwaar aangetekend tegen Verkeersbesluit 2015/086344. Dit besluit betreft het instellen van een schoolzone rond de Oranje Nassauschool en de H.M. Dijklaan. De Dorpsraad concludeert dat het rijrichtingswijzigingen betreft in een aanzienlijk gebied tussen twee grote verkeersaders (Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan). De gemeente concludeert dat deze wijzigingen 'lokaal belang niet overstijgen'.

De Dorpsraad vraagt waarom dit niet is afgestemd met inhoudelijke deskundigen, zowel ambtelijk als met participerende burgers en de Dorpsraad. Tevens mist de Dorpsraad een onderbouwing met cijfers en vraagt zich af of de plannen getoetst zijn aan de integrale visie, vastgelegd in het VSP. De Dorpsraad benadrukt dat het bezwaar zich niet richt tegen het instellen van een schoolzone, verbeteren van de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen of het betrekken van omwonenden. De Dorpsraad wil graag bijdragen aan de kwaliteit van het besluit zodat een integraal verkeersbeleid en - veiligheid voor alle inwoners gewaarborgd is.