Algemeen

Aankondiging besluit bestuur Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Vereniging Dorpsraad

Op 24 mei a.s. zal het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) aftreden.

Het bestuur bestaat sinds de afgelopen anderhalf jaar uit twee leden, Margriet Rietmeijer en Albert Roos. Een tweehoofdig bestuur is te klein, maar uitbreiding van het bestuur is niet gelukt.  

Hopelijk is dat op 24 mei, tijdens de Algemene Leden Vergadering, wel mogelijk. De huidige bestuursleden willen na 24 mei hun taken graag overdragen aan nieuwe bestuursleden. Voor een vereniging als de onze is minimaal een driekoppig bestuur vereist; vijf bestuursleden zou wenselijk zijn. Als dat niet lukt is het bestuur bereid als demissionair bestuur de lopende zaken netjes af te handelen, uiterlijk tot 1 oktober 2022 – het 90 jarig bestaan van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp.

Beide bestuurders realiseren zich dat met hun gelijktijdig aftreden een urgente situatie ontstaat maar zien geen mogelijkheid meer hun termijn alsnog af te maken.

Dat heeft verschillende redenen:

 

  • De balans tussen vrijwillige maatschappelijke inzet en andere bezigheden is voor hen al langere tijd zoek en eist zijn tol.
  • Zij hebben geen vertrouwen in een snelle verbetering van de positie van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp als gelijkwaardig gesprekspartner bij de gebiedsontwikkeling. Er wordt wel gewerkt aan de relatie en dat lijkt vruchten af te werpen. Voor belangrijke VDB items was in de ontwerpfase geen aandacht en in de uitvoering is daar geen plek meer voor.  Alle belangrijke besluiten blijken al te zijn genomen en uitvoeringsplannen staan al vrijwel vast. Gesprekken blijken nog steeds niet op het juiste niveau gevoerd te worden  en een visie op het gehele dorp ontbreekt nog steeds.
  • Naar bewoners wordt geluisterd, maar zelden worden ze gehoord; van investeren in begrijpen wat bewoners bedoelen is geen sprake. Maatschappelijke effecten van participatie krijgen nauwelijks aandacht. Om dit te veranderen is een nieuwe en frisse aanpak noodzakelijk.
  • Er zijn wel zeker successen in het gebiedsgericht werken maar die vragen wel een lange adem.

Hopelijk geeft het komende participatietraject van de raad en de intensivering van het contact van de raad met gebiedsgericht werken een nieuwe impuls aan de bereidheid van bewoners om zich via de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp in te zetten voor hun dorp.

Met vriendelijke groet,

Albert Roos en Margriet Rietmeijer