Algemeen

Dorpsraad spreekt in over convenant

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA, Omlegging A9, Quartebras

Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak op 30 april in bij het vragenuur van de Gemeenteraad. Zij pleitte voor het nakomen van het convenant tussen gemeente en dorpsraad. 'Dorpsraad Badhoevedorp wil zijn kant van het Convenant uitvoeren: zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij plannen om te adviseren aan het college. Die afspraak blijkt niet gewaarborgd.' Als voorbeeld noemde zij het participatieproces rond het Voorzieningengebied. Ik verzoek de leden van de raad zorg te dragen voor een analyse van het participatieproces in het Voorzieningengebied zodat hieruit lering kan worden getrokken voor de toekomst.' 

 

Ze verzocht de raad tevens het participatieproces over park Quatrebras zo in te richten dat 'alles eruit wordt gehaald wat er in zit – dus met visie' en dat de betrokken wethouders op korte termijn starten met het ontwikkelen van een gezamenlijke inhoudelijke visie op gebruik en waarde van groen, onder vasthouden aan de groennorm van 38,6 m2 per inwoner. 

Voor de volledige tekst van de inspraak klik hier.
Op de website van de gemeente is de inspraak terug te zien en de reacties van raadsleden en de wethouder (onder 3. vragenuur).