Algemeen

Presentatie Openbare Bijeenkomst 23 april en link verslag HC nieuws

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Hierbij verschillende presentaties in een document  die op deze avond door een aantal dorpsbewoners zijn gegeven. En de presentatie van de Visie over het toekomstbeeld van Badhoevedorp. Ook werd op deze avond stil gestaan bij het overlijden van Henk Bosma, een actief lid van de Vereniging. Zie ook het artikel in HC Nieuws In Memoriam

Het verslag van deze bijeenkomst, geschreven door Renée Heijmans, is via deze link van HC Nieuws te lezen: Dorp praat Onno Hoes bij

Openbare Dorpsbijeenkomst Badhoevedorp op 23 april 20.00 uur: burgemeester Hoes ontvangt derde editie Dorpsgids

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

 Burgemeester Hoes neemt bij deze openbare bijeenkomst in het dorpshuis de derde editie van de Dorpsgids Boesingheliede-Lijnden-Badhoevedorp-Nieuwe Meer in ontvangst. Burgemeester Weterings en wethouder Horn gingen hem voor bij de eerste en tweede editie. 

Ook reikt de burgemeester de prijzen uit  aan de winnaars van de fotowedstrijd die ieder jaar aan de Dorpsgids verbonden is.

Daarna volgt een presentatie om te laten zien hoe de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp bijdraagt aan een toekomstbestendig dorp en het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp. 

Waarom kan er geen Hulpsecretarie in Badhoevedorp blijven??!

. thema's: Algemeen, Verslagen

Weleens een paspoort of rijbewijs moeten regelen in Halfweg? Met het sluiten van het Servicecentrum van de gemeente aan de Sloterweg verdween ook de laagdrempelige dienstverlening voor paspoorten en rijbewijzen uit Badhoevedorp. Volgens de gemeente blijft het voorzieningenniveau in Haarlemmermeer Noord op peil. Je kunt tenslotte naar Halfweg, Hoofddorp of Schiphol.... Maar probeer de tocht naar Halfweg eens echt te ondernemen, dan loop je tegen heel wat aan.

 

Waarom moest het Servicecentrum eigenlijk sluiten, en waarom kon er geen alternatief worden gevonden? Lees het rapport en welke vragen aan de gemeente open blijven staan via de link Rapport opheffing Service Centrum Badhoevedorp 

 

Deze  vragen hebben in ieder geval wel geleid tot een uitnodiging voor een gesprek met de clustermanager Klant Contact Centrum.We houden je op de hoogte!  Zie ook over dit onderwerp de link brief naar gemeenteraad en link brief over gesprek met gemeente ivm Service Centrum

Openbare Dorpsraadbijeenkomst 19 februari 20.00 uur: Wat kun je doen met groen en met HalloBadhoevedorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De maandelijkse openbare dorpsbijeenkomst heeft ditmaal twee thema’s: groen en HalloBadhoevedorp. Iedereen is welkom.

Vorige maand gingen bewoners aan het werk om knelpunten in het verkeer en vervoer te inventariseren. Een korte terugblik laat zien wat dit heeft opgeleverd.

Daarna volgt een presentatie over groen: wat komt nu werkelijk terug in en om het dorp? Bewoners kunnen daarna ideeën uitwisselen over locaties waar het groen versterkt kan worden met bomen. Of waar hiervan beter gebruik van kan worden gemaakt, bijvoorbeeld met een buurttuin. De leerlingen van het Kaj Munk College zijn hiermee al voortvarend aan de slag gegaan. Op het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp worden steeds meer berichten geplaatst en laat ook een vollere activiteitenkalender zien.

Deze avond biedt tevens de workshop HalloBadhoevedorp voor iedereen die het netwerk in het dorp wil uitbreiden en mensen aan elkaar verbinden.  

maandag 29 januari 2018 - 20:15 - 21:30 uur Dorpshuis Badhoevedorp Let op: gewijzigde aanvangstijd: aanvang 20:15  

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Iedereen is van harte welkom bij de maandelijkse openbare bijeenkomst van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Dit keer is het thema: Verkeer en Vervoer

Openbaar Vervoer is een heet hangijzer in Badhoevedorp. Hoe zorgen we dat de volgende evaluatie van de dienstregeling bij de Vervoersregio wel laat zien wat er nodig is in Badhoevedorp - en dat er ook naar argumenten van bewoners wordt geluisterd? De nieuwe dienstregeling die in december 2017 werd ingevoerd, is bijna twee jaar geleden afgesproken door de Vervoersregio. Ondanks de acties van de VDB is toen niet naar bezwaren geluisterd; dankzij de handtekeningenactie afgelopen jaar is nog wel de directe lijn naar Hoofddorp gespaard. Door er tijdig bij te zijn kan nu hopelijk meer invloed worden uitgeoefend.

29 januari 2018 Bijzondere Algemene Ledenvergadering

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Voorafgaand aan de maandelijkse openbare dorpsraadbijeenkomst op 29 januari 

aanstaande, nodigen wij de leden uit voor een korte formele ledenvergadering in verband met bestuurswijzigingen.

Datum en tijd: maandag 29 januari 2018 20.00 uur   

Locatie:           Dorpshuis, Snelliuslaan 35, alhier

De agenda voor het formele gedeelte wordt dan nu:

1. Opening en welkom

2. Bestuur voordracht:

    * Aftredend en wel herkiesbaar: bestuurslid Anne Marie Kamevaar, voorzitter

    * Aftredend en wel herkiesbaar: bestuurslid Bob van  Velthuijzen, vicevoorzitter

    * Voordracht bestuur Albert Roos als bestuurslid (beoogd penningmeester)

3. Benoeming bestuursleden door de ALV

4. Sluiting formele gedeelte

27 november: Openbare Dorpsraadbijeenkomst: De toekomst van Badhoevedorp – Ons Dorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De openbare bijeenkomst op maandag 27 november om 20.00 uur in het Dorpshuis wordt dit keer door de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp en de Business Club Badhoevedorp georganiseerd. Welke stappen zijn nodig om te komen tot een gedragen visie voor de toekomst van ons dorp? Komende maanden worden forse stappen gezet in de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp. Naast de reeds gestarte ontwikkeling Quatrebras zal ook het plan Centrum op korte termijn worden opgepakt, alsmede ontwerp en realisatie van het Groene Lint. In de Gemeenteraad wordt medio december het Schetsontwerp Centrum Badhoevedorp gepresenteerd. De aanwezigen worden ook uitgenodigd actief mee te praten over de visie en uitgangspunten van de toekomst van ons dorp.
In verband met de organisatie graag aanmelden via link: aanmelden thema-avond Toekomst van Badhoevedorp

30 oktober: Openbare Dorpsraadbijeenkomst: Schiphol, Badhoevedorp en Groene Kansen

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De openbare bijeenkomst op maandag 30 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpshuis staat dit keer in het teken van de groei  van Schiphol, waarover veel in de krant heeft gestaan. Groei van Schiphol heeft ook gevolgen voor Badhoevedorp. Spreker is Ciska Spikker, clustervertegenwoordiger Zwanenburgbaan buitengebied.  De titel van haar inleiding is: Schiphol als plofkip. De afgelopen maanden heeft de VDB ook gewerkt aan een Groene Kansenkaart van het dorp. Met wekelijkse dorpswandelingen is geïnventariseerd waar de Groene Kansen liggen. Postzegel parktjes, stadstuinieren, het kan ook in Badhoevedorp!  De uitvoering heeft natuurlijk de nodige voeten in de aarde en daarover gaan we met u in gesprek

25 september: Openbare Dorpsraadbijeenkomst 85 jaar VDB

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Op 1 oktober 1932 werd de buurtvereniging “Badhoeve” opgericht en op 4 oktober van dat jaar was de eerste vergadering. De naam is in de loop der jaren gewijzigd in Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB).  Onveranderd bleef het doel van de vereniging, zo genoemd in de statuten:  de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van Badhoevedorp, speciaal deze die verband houden met het wonen of werken in Badhoevedorp.

De Vereniging is van en voor het dorp met o.a. het digitale dorpsplein HalloBadhoevedorp.

De feestelijke openbare bijeenkomst op maandag 25 september om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpshuis staat  in het teken van dit jubileum. Wie jarig is trakteert. Er is een jubileumboekje gemaakt over 85 jaar VDB in vogelvlucht en de auteur is Renée Heijmans. Leden van de VDB ontvangen dit boekje thuis.

Een 85 jarige kan nog steeds vernieuwend zijn. We laten zien wat er voor de nabije toekomst op stapel staat.

 

28 juni: Openbare Dorpsraadbijeenkomst

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De openbare dorpsraadbijeenkomst van woensdag 28 juni om 20..00 uur heeft als thema: Invloed van bewoners op het nieuwe dorpscentrum? Een belangrijk onderwerp voor de directe toekomst van Badhoevedorp. Te gast zijn Ron Voskuilen, projectdirecteur Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en Carlinde Adriaanse, omgevingsmanager. Als afsluiting van deze avond is een dorpscafé op het  terras van het Dorpshuis. Inloop vanaf 19.30 uur.

Fotowedstrijd Dorpsgids 2017

. thema's: Algemeen, Sociaal Domein

In het voorjaar verschijnt de nieuwe Dorpsgids Badhoevedorp Boesingheliede Lijnden NieuweMeer. Deze keer willen Stichting Maatvast en de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp de gids niet alleen vóór bewoners maken, maar ook met bewoners. Daarom is er een fotowedstrijd, waarbij de top 3 foto’s een speciale plaats krijgen in de Dorpsgids en de eervolle vermeldingen worden opgenomen op een van de pagina’s. Deelnemers kunnen hun foto's insturen tot en met vrijdag 20 januari 2017 aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van naam en adresgegevens.

Groencompensatie op Openbare Dorpsraadbijeenkomst

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan

Donderdagavond 24 november 2016 is iedereen weer uitgenodigd bij de openbare Dorpsraadbijeenkomst in het Dorpshuis Badhoevedorp. De inloop is vanaf 19:30 uur, de avond begint om 20.00 uur. Thema van deze avond is Groencompensatie:er gaat veel groen verdwijnen in ons dorp maar wat en waar komt dat groen terug? Rijkswaterstaat is op deze avond opnieuw te gast en ook de gemeente is aanwezig om uitleg over dit onderwerp te geven. Na een korte presentatie hebben de aanwezigen de mogelijkheid om rond de tafel aan de gasten vragen te stellen. Na de pauze bespreken we met de bewoners hoe we met het onderwerp Groen verder kunnen gaan. Heeft u vervoer nodig naar het Dorpshuis? Belt u 06-14 65 95 30 (Margriet Rietmeijer secretaris). Iedereen is van harte welkom.

Van Sonygebouw naar Corendonhotel

. thema's: Algemeen, Bestemmingplan

Het Sonygebouw gaat een andere bestemming krijgen en transformeert van kantoorgebouw naar hotel. Daartoe heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan BadhoevedorpLijndenOost Schipholweg 275 opgesteld, waarop de VDB een Zienswijze heeft ingediend. De VDB is van mening dat de gemeente met dit bestemmingsplan de belangen van toekomstige bewoners bij een leefbare omgeving onvoldoende heeft bewaakt en/of bevorderd. De VDB is niet betrokken bij het Voorontwerp en zet vraagtekens bij de onduidelijkheden over de ecologische hoofd structuur. Bovendien ontbreken de uitgevoerde onderzoeken, waarnaar in het plan wordt verwezen. Voor de volledige tekst van de zienswijze klik hier.

Dorpsraadbijeenkomst woensdag 26 oktober 2016

. thema's: Algemeen, Omlegging A9

De Openbare Dorpsraadbijeenkomst van woensdag 26 oktober a.s. gaat van start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpshuis.  Rijkswaterstaat is deze avond opnieuw te gast bij de VDB om een toelichting te geven op wanneer en welke delen van de nieuwe A9 opengesteld worden. Tevens zal RWS aangeven waar er nog onduidelijkheden bestaan bij de planning voor de sloop van de oude A9. Er kunnen vragen worden gesteld en desgewenst zullen de laatste ontwikkelingen worden toegelicht.  Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het Dorpscentrum en de Groene A9 (de tijdelijke invulling van het tracé van de oude A9). De VDB is een vereniging voor en door het dorp, dus iedereen is van harte welkom om deze avond aan te schuiven en mee te praten en denken over de uitdagingen die Badhoevedorp en omstreken te wachten staan.

Dorpsraadbijeenkomst 29 september 2016

. thema: Algemeen

Op donderdag 29 september is er weer een openbare Dorpsraadbijeenkomst om 20.00 uur in het Dorpshuis. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Wat gaat er allemaal gebeuren in en rond het dorp? Want het moment dat de A9 echt buiten het dorp ligt nadert met rasse schreden. Dan verandert er veel: de oude weg wordt gesloopt, er worden woningen gebouwd en het centrum van het dorp, inclusief de ‘oude’ A9, wordt opnieuw ingericht.
Rijkswaterstaat is deze avond, maar ook de komende periode, te gast bij de VDB om eventuele vragen te kunnen beantwoorden en de laatste ontwikkelingen toe te lichten.
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom om deze avond aan te schuiven en mee te praten en denken over de uitdagingen voor Badhoevedorp en omstreken.

Hoe nu verder met het Groenste Idee?

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan

Alhoewel het plan van de VDB niet werd verkozen tot het Groenste Idee van de Haarlemmermeer is de VDB toch voorzichtig nader in gesprek met de gemeente over een mogelijk Groene A9 door het dorp. De Groene A9 staat voor een tijdelijke invulling van het tracé van de oude A9 totdat toekomstige plannen definitief worden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen wij u op de hoogte.

Een stagiaire van NCMX is voor de VDB bezig alle ideeën en plannen in kaart te brengen om tot een ontwerp te komen voor de Groene A9, waarin ieders perspectief tot zijn recht komt: groen, recreatie, fietsen, wandelen en spelen. Zodat nu al rekening gehouden wordt met een gezond dorp voor de toekomst.

VDB op jaarmarkt en STEM voor Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan

Op zaterdag 11 juni vond de Jaarmarkt in Badhoevedorp plaats. Ook de VDB was weer aanwezig met de stamtafel, waarbij iedereen kon aanschuiven of in gesprek gaan met een van de aanwezigen. Uiteraard was het Badhoevedorpse voorstel voor het groenste idee van de Haarlemmermeer vaak onderwerp van gesprek en konden bezoekers ter plekke stemmen en hun stem later thuis bevestigen. U kunt nog stemmen via: www.groensteidee.nl

Stem op Badhoevedorps Groenste idee!

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan, Sociaal Domein

Het idee van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp om een Pauze-landschap aan te leggen op het deel van de A9 dat straks vrijkomt in het dorp is genomineerd als een van de vijf finalisten voor het Groenste Idee van de Haarlemmermeer! Vanf maandag 6 juni tot donderdag 23 juni tot 12.00 uur kunt u stemmen op dit idee om Badhoevedorp te behoeden voor het verdwijnen van veel groen! Het groende pauzelandschap zorgt voor duurzame en klimaatbestendige oplossingen maar maken die ook zichtbaar (educatie). We kunnen laten zien hoe leuk en aantrekkelijk onderhoudsarme levende tuinen zijn en wat er mogelijk is aan eigen voedselproductie binnen het dorp (fruitbomen, moestuinen). Een inspirerende plek waar inwoners graag naar toe gaan om te wandelen of te tuinieren en waar ze elkaar kunnen tegenkomen. Waardoor inwoners vitaal kunnen blijven en zo langer thuis kunnen blijven wonen! Daarom gaat Badhoevedorp met dit idee ook voor duurzaam gezond! Klik hier en STEM!

Anne Marie Kamevaar opent mede nieuwe Dorpshuis

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Afgelopen vrijdag werd het nieuwe Dorpshuis officieel geopend door wethouder Marjolein Steffens en VDB-voorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel. Een ferme knip van de kolossale schaar doorkliefde het rode lint waarmee de toegang voor iedereen werd geopend. Voorafgaand werden diverse toespraken gehouden. Ook door Anne Marie. Klik hier voor de tekst van haar toespraak.

Enquête over tijdelijke invulling A9! Doe mee!

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan, Omlegging A9

In het kader van een schoolproject over de klimaatbestendige stad ‘Stop de verstening’ onderzoeken leerlingen van het Kaj Munk Technasium in Hoofddorp van 18 april tot en met 20 juni in opdracht van de VDB wat voor ideeën inwoners hebben voor de invulling van de brede strook die straks achterblijft als de A9 uit het dorp is verdwenen. De leerlingen hebben een enquête opgezet om de mening van Badhoevedorp te peilen. Klik hier om de enquête in te vullen.

Dorpsgids 2016 huis-aan-huis

. thema's: Algemeen, Sociaal Domein

Schermafbeelding 2016 05 24 om 15.59.28Afgelopen vrijdag 20 mei werd het allereerste exemplaar van de Dorpsgids Badhoevedorp Boesingheliede Lijnden NieuweMeer 2016 uitgereikt aan burgemeester Theo Weterings. Deze Dorpsgids is een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp in samenwerking met Stichting Maatvast met als doel om zo breed mogelijke informatie aan te bieden van zorghulpverlening tot recreatieve activiteiten, van sportverenigingen tot winkeliers. Tevens bevat de gids een lijst met belangrijke telefoonnummers, de nationale kaart ‘Wat te doen bij een noodsituatie’ en plattegronden met straatnamenregister. Deze week zal de gids in Badhoevedorp, Boesingheliede, Lijnden en Nieuwe Meer huis-aan-huis worden verspreid, zodat alle bewoners gebruik kunnen maken van dit praktische naslagwerk.

ALV en Dorpsraadcafé met zeepkist!

. thema: Algemeen

De Vereniging had op 30 maart 2017 weer de jaarlijkse Agemene Leden Vergadering.

(Aanvang: 20.00 uur in de Karavanserai, Roerdompstraat 17 in Badhoevedorp.  Na de pauze wordt het Dorpsraadcafé afgetrapt met de zeepkist: een unieke gelegenheid voor bewoners van Badhoevedorp om in 2 ½ minuut kort en krachtig duidelijk te maken wat hen aan het hart gaat voor de toekomst van Badhoevedorp. Graag even opgeven bij onze secretaris. Daarna is er gelegenheid om over een aantal onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. ALV en Dorpsraadcafé zijn toegankelijk zowel voor leden als niet-leden.)

Verslag Openbare Dorpsraadbijeenkomst van 25 januari 2016

. thema: Algemeen

Met een fraaie opkomst van meer dan 50 personen werd er deze keer gesproken over de mogelijkheden om het Openbaar Vervoer in Badhoevedorp te verbeteren. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp wil met deze inventarisatie een plan maken om op verschillende niveaus de gemoederen in beweging te brengen. De aanwezigen werden ook geïnformeerd over de stand van zaken over de Veldpost en Park Quatrebras. Gemeentelijk gebiedsmanager Matthie Vermeulen deed uit de doeken waar hij zich mee bezig houdt en riep de aanwezigen op om de auto wat vaker te laten staan.

Dorpsgids 2016 in de maak

. thema's: Algemeen, Sociaal Domein

Wat vroeger de gemeentegids was, wordt nu de Dorpsgids! De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp heeft samen met de Stichting Maatvast het initiatief genomen om een Dorpsgids uit te brengen, met alles wat Badhoevedorp te bieden heeft aan zorg, welzijn en ontspanning. Ook kunnen ondernemers en winkeliers erin adverteren. In de toekomst zullen de sociale kaart en activiteiten ook op een website te vinden zijn. In het voorjaar zal de gids huis aan huis verspreid worden. 

Openbare Dorpsraadbijeenkomst 25 januari a.s.

. thema: Algemeen

Maandag 25 januari nodigt de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp u uit aan te schuiven bij de openbare Dorpsraadvergadering om 20.00 uur in de Karavanserai, Roerdompstraat 17 in Badhoevedorp. De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan: het eerste deel is vooral informatief en in het deel na de pauze willen we graag gezamenlijk tot een plan komen. 

Nieuwsbrief januari

. thema: Algemeen

De Nieuwsbrief van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp van januari is gisteren verzonden. In deze nieuwsbrief onder meer de volgende onderwerpen: 25 januari 2016, veilig oversteken over de Schipholweg op meerdere plekken, afwaarderen Schipholweg, afscherming sportvelden, update fietspad en de bussen. 

Dorpsraad uit zorgen over Veldpost

. thema's: Algemeen, Veldpost/Sportvelden

Afgelopen donderdag sprak Anne Marie Kamevaar-Kegel in bij de gemeenteraad over de Veldpost, het gebied waar de voetbalvelden, de atletiekbaan en een groengebied zullen worden aangelegd. De Dorpsraad heeft zorgen geuit op drie aspecten: veiligheid, ecologie en gezondheid. Daarbij lag de focus op een veilige oversteek voor de sporters, het verdwijnen van veel natuur en het sporten op sportvelden zonder bescherming tegen de milieugevolgen van de snelweg.

Drukbezochte Dorpsraadsvergadering op 30 november jl

. thema: Algemeen

De Dorpsraad is blij met de toenemende belangstelling en betrokkenheid van inwoners door hun inbreng op de openbare vergaderingen. Zo ook op 30 november in de Karavanserai, toen ca. 55 geïnteresseerden, waaronder zes gemeenteraadsleden, aanwezig waren om te luisteren en mee te praten over een aantal onderwerpen. Zoals de presentatie van Ingrid Zandt van de GGD Kennemerland, die sprak over de gezondheidseffecten van onze directe leefomgeving. Zij deed een oproep aan de aanwezigen om van normdenken over te stappen naar gezondheidsdenken.

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) is een onafhankelijke en ongebonden Vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Badhoevedorp. Wij bestaan sinds 1932 en inmiddels zijn ongeveer 700 huishoudens in Badhoevedorp lid van onze Vereniging. Onze activiteiten zijn divers. Zo heeft de VDB zelf concrete initiatieven ontplooid om het dorp te verrijken met groen (o.a. de knotwilgen aan de Rietwijckstraat), met kunst en met het borstbeeld van mr. Amersfoordt. De VDB is initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9. De VDB volgt kritisch de plannen en activiteiten (of soms juist de 'niet-activiteiten') van de gemeente, andere overheden en private partijen.

 

Kortom de VDB is de plaats waar denkers en doeners met hart voor ons mooie dorp hun steentje kunnen bijdragen.

 

Lidmaatschap

Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is daarom op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap kost u slechts € 1,-- per maand. Hiervoor ontvangt u periodiek onze digitale Nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.

 

Statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De VDB wil de belangen van de bewoners van Badhoevedorp zo goed mogelijk kunnen behartigen. Om als volwaardig gesprekspartner van een partij als de gemeente Haarlemmermeer te kunnen optreden is het daarom voor de VDB van groot belang om ook in juridische procedures formeel als belanghebbende te worden aangemerkt. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 is met meerderheid van stemmen een statutenwijziging aangenomen en op 29 augustus 2019 formeel bij de notaris vastgelegd. Via deze link is de statutenwijziging te lezen:  wijziging statuten artikel 2  Voor de doorlopende tekst van de statuten zie link Statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp 

 

 

 

lees de statuten via de link Statuten

Dorpsraad pleit voor oplossingen openbaar vervoer

. thema's: Algemeen, HOV

Op dinsdag 13 oktober a.s. zal de Dorpsraad Badhoevedorp in de Regioraadsvergadering (Vervoerscommissie) van de stadsregio Amsterdam nogmaals aandacht vragen voor de ingrijpende gevolgen van de wijzigingen van de buslijnen 145 en 192 voor de inwoners van Badhoevedorp. De Dorpsraad heeft dit schriftelijk al gedaan door middel van een Raadsadres en Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel zal deze avond inspreken en pleiten voor oplossingen voor Badhoevedorp.

Haarlemmermeer voor elkaar

. thema: Algemeen

Er is een nieuwe website voor vrijwillige inzet in Haarlemmermeer, namelijk www.haarlemmermeervoorelkaar.nl! Met deze lokale online marktplaats kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer elkaar eenvoudig vinden om hulp te vragen én aan te bieden. Een hulpvraag (of aanbod) kan individueel zijn of via een organisatie (professioneel). De vacaturebank van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is in de nieuwe website geïntegreerd.

Uw bijdrage aan de lokale geschiedenis

. thema: Algemeen

Het Historisch Archief Haarlemmermeer (HAH) wil de geschiedenis van de Haarlemmermeer toegankelijk maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Naast het archief van de Gemeente Haarlemmermeer, beeldmateriaal en een bibliotheek bevat het ook materiaal van particulieren, zoals van personen en families, verenigingen, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen opgenomen. Om het beeld van de lokale geschiedenis zo compleet mogelijk te maken, wil het HAH haar collectie particulier materiaal aanvullen. 

Om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelde in de afgelopen 70 jaar denkt het HAH veel te hebben aan de kennis van de mensen die middenin de samenleving staan of hebben gestaan. Bent u zo iemand dan kunt u, geheel vrijblijvend, een enquête invullen met 13 open vragen over verschillende onderdelen van de lokale geschiedenis.  

Wilt u deze enquête invullen, klik hier.

Strijd om bussen 145 en 192 gaat door!

. thema's: Algemeen, HOV

De Dorpsraad en het actiecomite dat voor de spandoeken heeft gezorgd, zijn niet van plan om zich bij de situatie neer te leggen. Wij gaan door en bereiden ons voor op de volgende bijeenkomst van de Regioraad op 13 oktober a.s om 18.30 uur. Of we dan nog iets aan het Vervoerplan 2015 kunnen veranderen weten we niet, maar we willen in ieder geval bereiken dat er bij de Vervoersplannen voor 2016 en later wél naar bewoners wordt geluisterd. Op de komende Dorpsraadvergadering, 28 september, staat dit onderwerp natuurlijk op de agenda. 

Dorpsraad spreekt opnieuw in over bus 145 en 192

. thema's: HOV, Algemeen

Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak afgelopen donderdag opnieuw de gemeenteraad toe over een aantal Badhoevedorpse bezwaren tegen de veranderingsplannen voor de bussen 145 en 192. Een groot aantal Badhoevedorpers (ruim 75!) had de weg naar het Hoofddorpse gemeentehuis gevonden, zoveel dat er geen plaats was in de zaal maar dat buiten in alle haast stoelen werden aangesleept om iedereen een plekje te geven. Ook Henk Schaap en Wilma Biesheuvel spraken in over zaken waar Badhoevedorpers tegenaan lopen bij deze toekomstige wijzigingen. Het debat erna gaf aan dat de belangen van Badhoevedorpers in het niet vallen bij de belangen van anderen. 

Oproep bussen 145 en 192: Kom donderdag naar Hoofddorp!

. thema's: HOV, Algemeen

Op donderdag 10 september a.s. vindt een openbare gemeenteraadsvergadering plaats over het openbaar vervoer en de plannen met buslijnen 145 en 192. Op dat hoogwaardig openbaar vervoer wordt bezuinigd: haltes van bus 145 in Badhoevedorp-Oost worden opgeheven en het eindpunt wordt station Lelylaan; bus 192 wordt opgeheven. De Dorpsraad zal samen met enkele inwoners inspreken bij deze vergadering. Wij roepen iedereen die belang hecht aan goed openbaar vervoer op ons protest tegen dit bezuinigingsplan te ondersteunen. De vergadering begint om 19:30 (half 8) in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Bij 't Rietland wordt verzameld om 18:45 uur. Wie geen vervoer heeft, kan bellen met 020 659 44 44. Alvast dank iedereen, hartelijke groet Anne Marie