Bestemmingsplan

Bezoek Burgemeester en Wethouders

. thema's: Bestemmingplan, Groenstructuurplan, Omlegging A9, Algemeen

Op vrijdag 14 november 2014 bezochten B&W de “cluster van kernen” Boesingheliede, Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwemeer. De start was in De Vluchthaven in Lijnden waar de Dorpsraad Badhoevedorp van de gelegenheid gebruik maakte om aandacht te vragen voor een aantal uiteenlopende onderwerpen. (foto: in Rehoboth werden de aandachtspunten van de Nieuwemeer besproken)

 

  • MKB-beleid: hiermee is de winkeliersvereniging druk bezig.
  • Jongerenoverlast: op een aantal plaatsen in het dorp wordt veel overlast door jongeren veroorzaakt. De gemeente is bezig met het inrichten van een nieuwe hangplek waarover t.z.t. zal worden geïnformeerd.
  • Scouting: volgens de laatste plannen blijft de scouting op dezelfde locatie gevestigd.
  • Schipholweg: gemeentestandpunt is dat de Schipholweg moet worden afgewaardeerd van een 80km per uur weg naar een 50km per uur weg. De Provincie moet nog over de streep. Burgemeester Weterings opperde actie van de Dorpsraad, wellicht in de vorm van een bijeenkomst met de politiek voorafgaand aan de Provinciale Staten verkiezing.
  • De "verlengde A9" Robert Kochstraat: niet communiceren over maatregelen tegen hoge snelheid was niet de bedoeling; oplossing volgt zsm.
  • De Boodschappenshuttle is in oprichting. De gemeente werkt aan het verlenen van een vergunning.
  • Participatie: afgesproken wordt om in het kader van de participatie de begeleidingsgroepen “Groen&Water” en “Mobiliteit&Verkeer” frequenter te laten samen komen.