Dorpshuis

Geen antwoord meer op vragen over Hulpsecretarie

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Enkele uren per week tóch een Hulpsecretarie in Badhoevedorp - wat zou dat moeten kosten? En wat zou dat - maatschappelijk-  opleveren als iedereen alle officiële documenten dicht bij huis kan halen? Met een zogeheten business-case zijn deze vragen te beantwoorden. Alleen, in de uitgebreide brief van de gemeente uit mei j.l. is dat antwoord niet te vinden.

Jammer genoeg heeft de gemeente nu laten weten verder geen reden te zien om vragen hierover te bentwooorden. Dat betekent wel dat de gesignaleerde onduidelijkheden in de onderbouwing gewoon blijven bestaan. 

 

Ook onduidelijkheden over gegevens die met een druk op de knop uit het systeem kunnen komen.  

Tot zover het gemeentelijke beleid van voorzieningen zo dicht mogelijk bij huis. De briefwisseling is hieronder te lezen.

Reactie gemeente

Vervolgvragen aan College

Bijlage: onderbouwing vragen