Sociaal Domein

Werkgroep Sociaal Domein sprak met wethouder Horn

. thema: Sociaal Domein

Een plek in Badhoevedorp waar iedereen informatie kan krijgen over wonen, zorg, ondersteuning en (vrijwilligers)werk: een goede sociale kaart. Dat stond bovenaan de lijst van knelpunten en mogelijke oplossingen die de werkgroep sociaal domein met wethouder Horn besprak. De werkgroep droeg bij de gemeente al eerder punten aan voor het beleid in het Sociaal Domein. Nu ging het over de dagelijkse werkelijkheid voor mensen met een beperking: waar vind je informatie over oplossingen voor je problemen, zodat je op een goede manier langer thuis kunt wonen? De werkgroep vond enig gehoor voor het idee dat je die informatie dicht bij huis zou moeten kunnen halen. Bovendien begreep de wethouder heel goed dat een digitale sociale kaart ook voor inwoners echt informatie “dicht bij huis”, dus op postcode zou moeten bevatten. 

 

Een ander gespreksonderwerp was het "gezond oud worden". In het vergrijzende Badhoevedorp rijst niet alleen de vraag hoe je zorgvragen zoveel mogelijk kunt opvangen, maar ook hoe je die met preventieve maatregelen zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Tot slot kwam ter sprake dat niet alleen cijfers de omvang van problemen duidelijk maken. Maar ook aspecten als het onderhoud van de openbare ruimte, de bereikbaarheid van winkels en plekken waar je mensen kunt ontmoeten (zoals het Dorpshuis) kunnen bijdragen aan problemen. Net zoals de mogelijkheid om te wandelen in een groene omgeving, iets wat bij ons in het dorp heel erg in de knel komt..... Ook deze punten hebben de aandacht van de wethouder. Horn onderschreef de visie van de werkgroep en we spraken af dat de werkgroep een direct kan aankloppen bij de wethouder wanneer knelpunten in het dorp onopgelost blijven.