Hoe nu verder met het Groenste Idee?

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan

Alhoewel het plan van de VDB niet werd verkozen tot het Groenste Idee van de Haarlemmermeer is de VDB toch voorzichtig nader in gesprek met de gemeente over een mogelijk Groene A9 door het dorp. De Groene A9 staat voor een tijdelijke invulling van het tracé van de oude A9 totdat toekomstige plannen definitief worden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen wij u op de hoogte.

Een stagiaire van NCMX is voor de VDB bezig alle ideeën en plannen in kaart te brengen om tot een ontwerp te komen voor de Groene A9, waarin ieders perspectief tot zijn recht komt: groen, recreatie, fietsen, wandelen en spelen. Zodat nu al rekening gehouden wordt met een gezond dorp voor de toekomst.

VDB op jaarmarkt en STEM voor Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan

Op zaterdag 11 juni vond de Jaarmarkt in Badhoevedorp plaats. Ook de VDB was weer aanwezig met de stamtafel, waarbij iedereen kon aanschuiven of in gesprek gaan met een van de aanwezigen. Uiteraard was het Badhoevedorpse voorstel voor het groenste idee van de Haarlemmermeer vaak onderwerp van gesprek en konden bezoekers ter plekke stemmen en hun stem later thuis bevestigen. U kunt nog stemmen via: www.groensteidee.nl

Stem op Badhoevedorps Groenste idee!

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan, Sociaal Domein

Het idee van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp om een Pauze-landschap aan te leggen op het deel van de A9 dat straks vrijkomt in het dorp is genomineerd als een van de vijf finalisten voor het Groenste Idee van de Haarlemmermeer! Vanf maandag 6 juni tot donderdag 23 juni tot 12.00 uur kunt u stemmen op dit idee om Badhoevedorp te behoeden voor het verdwijnen van veel groen! Het groende pauzelandschap zorgt voor duurzame en klimaatbestendige oplossingen maar maken die ook zichtbaar (educatie). We kunnen laten zien hoe leuk en aantrekkelijk onderhoudsarme levende tuinen zijn en wat er mogelijk is aan eigen voedselproductie binnen het dorp (fruitbomen, moestuinen). Een inspirerende plek waar inwoners graag naar toe gaan om te wandelen of te tuinieren en waar ze elkaar kunnen tegenkomen. Waardoor inwoners vitaal kunnen blijven en zo langer thuis kunnen blijven wonen! Daarom gaat Badhoevedorp met dit idee ook voor duurzaam gezond! Klik hier en STEM!

Anne Marie Kamevaar opent mede nieuwe Dorpshuis

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

Afgelopen vrijdag werd het nieuwe Dorpshuis officieel geopend door wethouder Marjolein Steffens en VDB-voorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel. Een ferme knip van de kolossale schaar doorkliefde het rode lint waarmee de toegang voor iedereen werd geopend. Voorafgaand werden diverse toespraken gehouden. Ook door Anne Marie. Klik hier voor de tekst van haar toespraak.

Enquête over tijdelijke invulling A9! Doe mee!

. thema's: Algemeen, Groenstructuurplan, Omlegging A9

In het kader van een schoolproject over de klimaatbestendige stad ‘Stop de verstening’ onderzoeken leerlingen van het Kaj Munk Technasium in Hoofddorp van 18 april tot en met 20 juni in opdracht van de VDB wat voor ideeën inwoners hebben voor de invulling van de brede strook die straks achterblijft als de A9 uit het dorp is verdwenen. De leerlingen hebben een enquête opgezet om de mening van Badhoevedorp te peilen. Klik hier om de enquête in te vullen.

Dorpsgids 2016 huis-aan-huis

. thema's: Algemeen, Sociaal Domein

Schermafbeelding 2016 05 24 om 15.59.28Afgelopen vrijdag 20 mei werd het allereerste exemplaar van de Dorpsgids Badhoevedorp Boesingheliede Lijnden NieuweMeer 2016 uitgereikt aan burgemeester Theo Weterings. Deze Dorpsgids is een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp in samenwerking met Stichting Maatvast met als doel om zo breed mogelijke informatie aan te bieden van zorghulpverlening tot recreatieve activiteiten, van sportverenigingen tot winkeliers. Tevens bevat de gids een lijst met belangrijke telefoonnummers, de nationale kaart ‘Wat te doen bij een noodsituatie’ en plattegronden met straatnamenregister. Deze week zal de gids in Badhoevedorp, Boesingheliede, Lijnden en Nieuwe Meer huis-aan-huis worden verspreid, zodat alle bewoners gebruik kunnen maken van dit praktische naslagwerk.

ALV en Dorpsraadcafé met zeepkist!

. thema: Algemeen

De Vereniging had op 30 maart 2017 weer de jaarlijkse Agemene Leden Vergadering.

(Aanvang: 20.00 uur in de Karavanserai, Roerdompstraat 17 in Badhoevedorp.  Na de pauze wordt het Dorpsraadcafé afgetrapt met de zeepkist: een unieke gelegenheid voor bewoners van Badhoevedorp om in 2 ½ minuut kort en krachtig duidelijk te maken wat hen aan het hart gaat voor de toekomst van Badhoevedorp. Graag even opgeven bij onze secretaris. Daarna is er gelegenheid om over een aantal onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. ALV en Dorpsraadcafé zijn toegankelijk zowel voor leden als niet-leden.)

Verslag Openbare Dorpsraadbijeenkomst van 25 januari 2016

. thema: Algemeen

Met een fraaie opkomst van meer dan 50 personen werd er deze keer gesproken over de mogelijkheden om het Openbaar Vervoer in Badhoevedorp te verbeteren. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp wil met deze inventarisatie een plan maken om op verschillende niveaus de gemoederen in beweging te brengen. De aanwezigen werden ook geïnformeerd over de stand van zaken over de Veldpost en Park Quatrebras. Gemeentelijk gebiedsmanager Matthie Vermeulen deed uit de doeken waar hij zich mee bezig houdt en riep de aanwezigen op om de auto wat vaker te laten staan.

Dorpsgids 2016 in de maak

. thema's: Algemeen, Sociaal Domein

Wat vroeger de gemeentegids was, wordt nu de Dorpsgids! De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp heeft samen met de Stichting Maatvast het initiatief genomen om een Dorpsgids uit te brengen, met alles wat Badhoevedorp te bieden heeft aan zorg, welzijn en ontspanning. Ook kunnen ondernemers en winkeliers erin adverteren. In de toekomst zullen de sociale kaart en activiteiten ook op een website te vinden zijn. In het voorjaar zal de gids huis aan huis verspreid worden. 

Openbare Dorpsraadbijeenkomst 25 januari a.s.

. thema: Algemeen

Maandag 25 januari nodigt de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp u uit aan te schuiven bij de openbare Dorpsraadvergadering om 20.00 uur in de Karavanserai, Roerdompstraat 17 in Badhoevedorp. De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan: het eerste deel is vooral informatief en in het deel na de pauze willen we graag gezamenlijk tot een plan komen. 

Nieuwsbrief januari

. thema: Algemeen

De Nieuwsbrief van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp van januari is gisteren verzonden. In deze nieuwsbrief onder meer de volgende onderwerpen: 25 januari 2016, veilig oversteken over de Schipholweg op meerdere plekken, afwaarderen Schipholweg, afscherming sportvelden, update fietspad en de bussen. 

Dorpsraad uit zorgen over Veldpost

. thema's: Algemeen, Veldpost/Sportvelden

Afgelopen donderdag sprak Anne Marie Kamevaar-Kegel in bij de gemeenteraad over de Veldpost, het gebied waar de voetbalvelden, de atletiekbaan en een groengebied zullen worden aangelegd. De Dorpsraad heeft zorgen geuit op drie aspecten: veiligheid, ecologie en gezondheid. Daarbij lag de focus op een veilige oversteek voor de sporters, het verdwijnen van veel natuur en het sporten op sportvelden zonder bescherming tegen de milieugevolgen van de snelweg.

Drukbezochte Dorpsraadsvergadering op 30 november jl

. thema: Algemeen

De Dorpsraad is blij met de toenemende belangstelling en betrokkenheid van inwoners door hun inbreng op de openbare vergaderingen. Zo ook op 30 november in de Karavanserai, toen ca. 55 geïnteresseerden, waaronder zes gemeenteraadsleden, aanwezig waren om te luisteren en mee te praten over een aantal onderwerpen. Zoals de presentatie van Ingrid Zandt van de GGD Kennemerland, die sprak over de gezondheidseffecten van onze directe leefomgeving. Zij deed een oproep aan de aanwezigen om van normdenken over te stappen naar gezondheidsdenken.

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) is een onafhankelijke en ongebonden Vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Badhoevedorp. Wij bestaan sinds 1932 en inmiddels zijn ongeveer 700 huishoudens in Badhoevedorp lid van onze Vereniging. Onze activiteiten zijn divers. Zo heeft de VDB zelf concrete initiatieven ontplooid om het dorp te verrijken met groen (o.a. de knotwilgen aan de Rietwijckstraat), met kunst en met het borstbeeld van mr. Amersfoordt. De VDB is initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9. De VDB volgt kritisch de plannen en activiteiten (of soms juist de 'niet-activiteiten') van de gemeente, andere overheden en private partijen.

 

Kortom de VDB is de plaats waar denkers en doeners met hart voor ons mooie dorp hun steentje kunnen bijdragen.

 

Lidmaatschap

Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is daarom op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap kost u slechts € 1,-- per maand. Hiervoor ontvangt u periodiek onze digitale Nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.

 

Statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De VDB wil de belangen van de bewoners van Badhoevedorp zo goed mogelijk kunnen behartigen. Om als volwaardig gesprekspartner van een partij als de gemeente Haarlemmermeer te kunnen optreden is het daarom voor de VDB van groot belang om ook in juridische procedures formeel als belanghebbende te worden aangemerkt. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 is met meerderheid van stemmen een statutenwijziging aangenomen en op 29 augustus 2019 formeel bij de notaris vastgelegd. Via deze link is de statutenwijziging te lezen:  wijziging statuten artikel 2  Voor de doorlopende tekst van de statuten zie link Statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp 

 

 

 

lees de statuten via de link Statuten

Dorpsraad pleit voor oplossingen openbaar vervoer

. thema's: Algemeen, HOV

Op dinsdag 13 oktober a.s. zal de Dorpsraad Badhoevedorp in de Regioraadsvergadering (Vervoerscommissie) van de stadsregio Amsterdam nogmaals aandacht vragen voor de ingrijpende gevolgen van de wijzigingen van de buslijnen 145 en 192 voor de inwoners van Badhoevedorp. De Dorpsraad heeft dit schriftelijk al gedaan door middel van een Raadsadres en Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel zal deze avond inspreken en pleiten voor oplossingen voor Badhoevedorp.

Haarlemmermeer voor elkaar

. thema: Algemeen

Er is een nieuwe website voor vrijwillige inzet in Haarlemmermeer, namelijk www.haarlemmermeervoorelkaar.nl! Met deze lokale online marktplaats kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer elkaar eenvoudig vinden om hulp te vragen én aan te bieden. Een hulpvraag (of aanbod) kan individueel zijn of via een organisatie (professioneel). De vacaturebank van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is in de nieuwe website geïntegreerd.

Uw bijdrage aan de lokale geschiedenis

. thema: Algemeen

Het Historisch Archief Haarlemmermeer (HAH) wil de geschiedenis van de Haarlemmermeer toegankelijk maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Naast het archief van de Gemeente Haarlemmermeer, beeldmateriaal en een bibliotheek bevat het ook materiaal van particulieren, zoals van personen en families, verenigingen, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen opgenomen. Om het beeld van de lokale geschiedenis zo compleet mogelijk te maken, wil het HAH haar collectie particulier materiaal aanvullen. 

Om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelde in de afgelopen 70 jaar denkt het HAH veel te hebben aan de kennis van de mensen die middenin de samenleving staan of hebben gestaan. Bent u zo iemand dan kunt u, geheel vrijblijvend, een enquête invullen met 13 open vragen over verschillende onderdelen van de lokale geschiedenis.  

Wilt u deze enquête invullen, klik hier.

Strijd om bussen 145 en 192 gaat door!

. thema's: Algemeen, HOV

De Dorpsraad en het actiecomite dat voor de spandoeken heeft gezorgd, zijn niet van plan om zich bij de situatie neer te leggen. Wij gaan door en bereiden ons voor op de volgende bijeenkomst van de Regioraad op 13 oktober a.s om 18.30 uur. Of we dan nog iets aan het Vervoerplan 2015 kunnen veranderen weten we niet, maar we willen in ieder geval bereiken dat er bij de Vervoersplannen voor 2016 en later wél naar bewoners wordt geluisterd. Op de komende Dorpsraadvergadering, 28 september, staat dit onderwerp natuurlijk op de agenda. 

Dorpsraad spreekt opnieuw in over bus 145 en 192

. thema's: HOV, Algemeen

Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak afgelopen donderdag opnieuw de gemeenteraad toe over een aantal Badhoevedorpse bezwaren tegen de veranderingsplannen voor de bussen 145 en 192. Een groot aantal Badhoevedorpers (ruim 75!) had de weg naar het Hoofddorpse gemeentehuis gevonden, zoveel dat er geen plaats was in de zaal maar dat buiten in alle haast stoelen werden aangesleept om iedereen een plekje te geven. Ook Henk Schaap en Wilma Biesheuvel spraken in over zaken waar Badhoevedorpers tegenaan lopen bij deze toekomstige wijzigingen. Het debat erna gaf aan dat de belangen van Badhoevedorpers in het niet vallen bij de belangen van anderen. 

Oproep bussen 145 en 192: Kom donderdag naar Hoofddorp!

. thema's: HOV, Algemeen

Op donderdag 10 september a.s. vindt een openbare gemeenteraadsvergadering plaats over het openbaar vervoer en de plannen met buslijnen 145 en 192. Op dat hoogwaardig openbaar vervoer wordt bezuinigd: haltes van bus 145 in Badhoevedorp-Oost worden opgeheven en het eindpunt wordt station Lelylaan; bus 192 wordt opgeheven. De Dorpsraad zal samen met enkele inwoners inspreken bij deze vergadering. Wij roepen iedereen die belang hecht aan goed openbaar vervoer op ons protest tegen dit bezuinigingsplan te ondersteunen. De vergadering begint om 19:30 (half 8) in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Bij 't Rietland wordt verzameld om 18:45 uur. Wie geen vervoer heeft, kan bellen met 020 659 44 44. Alvast dank iedereen, hartelijke groet Anne Marie

Dorpsraad maakt bezwaar tegen Verkeersbesluit H.M. Dijklaan

. thema: Algemeen

De Dorpsraad heeft formeel bezwaar aangetekend tegen Verkeersbesluit 2015/086344. Dit besluit betreft het instellen van een schoolzone rond de Oranje Nassauschool en de H.M. Dijklaan. De Dorpsraad concludeert dat het rijrichtingswijzigingen betreft in een aanzienlijk gebied tussen twee grote verkeersaders (Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan). De gemeente concludeert dat deze wijzigingen 'lokaal belang niet overstijgen'.

Plenaire vergadering Dorpsraad van 16 naar 23 juni

. thema: Algemeen

De Dorpsraad verzet niet graag een vergadering, maar voor het inspreken bij de Regioraad in verband met de plannen voor de bussen 145 en 192 (zie bericht hieronder) maken we graag een uitzondering. Daarom komt de openbare, plenaire vergadering van 16 juni te vervallen en zal deze gehouden worden op 23 juni aanstaande in de Pelgrimskerk, Rode zaal, ingang achterzijde kerk, Havikstraat 5, in Badhoevedorp

Dorpsraden op de bres voor de bus

. thema's: HOV, Algemeen

Aanstaande dinsdag, 16 juni 2015, zal Anne Marie Kamevaar-Kegel inspreken bij de verkeerscommissie van de Regioraad. Zij zal dit samen doen met Tamar Frankfurther, die namens de Dorpsraad Sloten het woord zal voeren. Onderwerp zijn natuurlijk de plannen van de Stadsregio om bus 145 te ‘strekken’, en de eindhalte van bus 145 te vestigen op station Lelylaan, en het verdwijnen van bus 192. Voor de Dorpsraad Badhoevedorp is het onacceptabel dat een deel van Badhoevedorp verstoken raakt van toegankelijk openbaar vervoer. Inmiddels zijn ruim 200 emails binnengekomen met bezwaren uit Badhoevedorp en Sloten. De Dorpsraden roepen iedereen op om Anne Marie en Tamar te steunen door aanwezig te zijn. De commissievergadering begint om 18.30 uur in het Stadhuis (Stopera), de Rooszaal.

Dorpsraad spreekt in over voortgangsrapportage

. thema's: Algemeen, Centrum, Dorpshuis/MFA, Groenstructuurplan, Omlegging A9

Vorige week donderdag, 4 juni, werd in de gemeenteraad een sessiedebat gevoerd over de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak namens de Dorpsraad in. Ze benadrukte dat de gemeente niet moet wachten met het aanleggen van groen, omdat de leefbaarheids- en milieuverbetering voor Badhoevedorp daarvan afhankelijk zijn. Ook voor de functie van het nieuwe dorpshuis als 'hart' van Badhoevedorp, pleitte zij voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting.

Stamtafel jaarmarkt trekt veel bezoekers

. thema: Algemeen

Op de Badhoevedorpse jaarmarkt van 6 juni jl. was de Dorpsraad dit jaar niet aanwezig met een kraam, maar met een stamtafel! Voortbordurend op het Dorpsraadcafé konden bezoekers even komen zitten en hun wensen voor het nieuwe Badhoevedorp aan de 'waslijn' hangen. Veel 'gasten' streken graag neer om hun handtekening te zetten tegen de plannen met de bussen 145 en 192 en de commentaren op die voornemens waren niet van de lucht. Aan het eind van de dag was de Dorpsraad ook weer 10 nieuwe leden rijker!

Ideeënrijk 1ste Dorpsraadcafé

. thema: Algemeen

Het eerste Dorpsraadcafé werd op woensdag 27 mei een feit. 't Rietland vormde de perfecte ambiance voor deze informele bijeenkomst, waarbij men onder het genot van een drankje van gedachten kon wisselen met leden van de Dorpsraad Badhoevedorp. De Dorpsraad wil met dit initiatief graag meer in contact komen met de bewoners en horen welke onderwerpen van algemeen belang er spelen voor de Badhoevedorpers. Vele onderwerpen passeerden de revue. Op de site papieren tafelkleedje werden alle suggesties en thema's ijverig opgeschreven.

Dorpsraad 2 ereleden rijker

. thema's: Berichten uit de werkgroepen, Algemeen

Op de algemene Ledenvergadering van woensdag 27 mei namen actieve Dorpsraadsleden Philip Helmer en Wijnand Uitman beiden afscheid van de Dorpsraad Badhoevedorp. Ze gaan allebei verhuizen naar een locatie buiten Badhoevedorp. Voorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel roemde in haar dankwoord de kwaliteiten van beide heren; de werkgroep Groen & Water en de Dorpsraad verliest met hun vertrek 2 zeer prominente en actieve leden. Tot hun verrassing kregen ze beiden het erelidmaatschap van de Vereniging toegekend. 

Eerste Dorpsraadcafé en ALV Dorpsraad Badhoevedorp

. thema: Algemeen

Op woensdag 27 mei zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsraad Badhoevedorp in ’t Rietland plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur. Aansluitend start zal het eerste Dorpsraadcafé, een informele samenkomst, waarbij men onder het genot van een drankje van gedachten kan wisselen met leden van de Dorpsraad Badhoevedorp. Die gedachten kunnen zijn: wat zijn uw wensen, wat is er nodig in Badhoevedorp, wat staat er te gebeuren in Badhoevedorp, wat kan de Dorpsraad voor u doen, wat wilt u bijdragen, welke wensen heeft u voor het nieuwe centrum van het dorp of voor het park, en wat u verder ter tafel brengt. De Dorpsraad wil graag meer in contact komen met de bewoners en hoopt van harte vele dorpsgenoten te begroeten bij dit eerste café.

Plannen bussen 145 en 192 nadelig voor Badhoevedorp en Sloten

. thema's: Algemeen, HOV, Sociaal Domein

Met ingang van de komende winterdienstregeling wordt buslijn 192 naar Schiphol opgeheven en rijdt bus 145 niet meer langs de Nieuwe Meerdijk, de Rijstvogelstraat en het Generaal Snijdersplantsoen. De lijn wordt gestrekt, dus rijdt alleen nog over de Burg. Amersfoordtlaan. Ook Sloten wordt slachtoffer van dit strekken want ook de Sloterweg, Ditlaar en de Vrije Geer zullen dan geheel verstoken zijn van openbaar vervoer. Daarnaast zal bus 145 niet meer naar het Leidseplein rijden, maar krijgt de bus Station Lelylaan als eindhalte. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio Amsterdam (www.stadsregioamsterdam.nl).

Dorpsraad spreekt in over convenant

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA, Omlegging A9, Quartebras

Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak op 30 april in bij het vragenuur van de Gemeenteraad. Zij pleitte voor het nakomen van het convenant tussen gemeente en dorpsraad. 'Dorpsraad Badhoevedorp wil zijn kant van het Convenant uitvoeren: zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij plannen om te adviseren aan het college. Die afspraak blijkt niet gewaarborgd.' Als voorbeeld noemde zij het participatieproces rond het Voorzieningengebied. Ik verzoek de leden van de raad zorg te dragen voor een analyse van het participatieproces in het Voorzieningengebied zodat hieruit lering kan worden getrokken voor de toekomst.' 

Dorpsraad pleit bij gemeenteraad voor voortgangsrapportage Masterplan

. thema's: Algemeen, Bestemmingplan, Dorpshuis/MFA, Omlegging A9, Veldpost/Sportvelden

De DRB is van mening dat het tijd is voor een kamerbrede voortgangsrapportage Masterplan, waarin niet alleen de budgettaire aspecten maar vooral de leefbaarheidsbeloften van het Masterplan tegen het licht worden gehouden. Vandaag sprak Dorpsraadslid Philip Helmer de gemeenteraad toe. 'RWS heeft straks zijn verkeersprobleem opgelost, Schiphol is beter bereikbaar geworden, maar gemeente en DRB zitten met een zware hypotheek die niet op de bewoners mag worden afgewenteld.

Politiek Debat met Badhoevedorpse Twist

. thema's: Algemeen, Bestemmingplan, Groenstructuurplan, Omlegging A9, Schiphol , Veldpost/Sportvelden

Vorige week donderdag organiseerde de dorpsraad een goed bezocht Politiek Debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale statenverkiezingen op 18 maart a.s. Insteek waren een aantal typisch lokale hete hangijzers, waarover de politieke partijen de afgelopen vijf weken al werden ondervraagd. Terwijl de landelijke politici op de TV hun robbertjes uitvochten werd in de Karavanserai door maar liefst 11 verschillende partijen duidelijk gemaakt hoe zij de Badhoevedorpse belangen provinciaal willen behartigen. Conclusie van de avond was voor Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamervaar-Kegel duidelijk: 'Het groen voor Badhoevedorp en omstreken staat bij alle partijen goed op de kaart!' De Dorpsraad kreeg van de deelnemers ook mooie complimenten over deze toch wel unieke aanpak. 

Niet wonen, niet bouwen, niet vliegen?

. thema: Schiphol

Een aantal leden van de werkgroep Schiphol bezocht op 5 februari jl. een Themabijeenkomst "Niet wonen, niet bouwen, niet vliegen?” in het Rosarium in Amsterdam. Het was een interessante bijeenkomst op initiatief van de Provincie met sprekers Jos Nijhuis, Hans Alders en Guillaume Burghouwt en de presentatie was in handen van Astrid Joosten. Rode draad was de positie van luchthaven Schiphol: 1. Kan de luchthaven groeien en zo ja op welke manier: de huidige afspraak is groei tot en met 2020 met 500.000 vliegbewegingen per jaar. 2. Kunnen gemeentes rondom de luchthaven ongebreideld woningen blijven bouwen en hoe gaan we hierbij om met milieu vraagstukken. Bewoners én gemeentes willen in of om hun woonplaats woningen gebouwd hebben i.v.m. het tegengaan van vergrijzing en het verbeteren van de woonpositie. Luchthaven en bewoners zijn hier fel op tegen omdat hiermee nog meer ernstig gehinderden worden gecreëerd en de luchthaven wordt beperkt in groei tot en met 2020.

Fototentoonstelling omlegging A9 in bibliotheek

. thema: Omlegging A9

De Badhoevedorpse fotograaf Henk Roolvink maakt in opdracht van Rijkswaterstaat elke maand een rondje langs de werkzaamheden voor de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Geregeld stapt hij in een vliegtuigje om de voortgang van het project vanuit de lucht vast te leggen. Veertien van zijn mooiste beelden zijn vanaf 6 maart tot en met 30 april 2015 te zien in de Badhoevedorpse bibliotheek (tijdens openingstijden) aan de Arendstraat 34. Vrijdagavond 6 maart om 20.15 uur wordt de expositie feestelijk geopend met een lezing van een medewerker van Rijkswaterstaat over het project en een vraaggesprek met de fotograaf. 

Werkgroep Sociaal Domein sprak met wethouder Horn

. thema: Sociaal Domein

Een plek in Badhoevedorp waar iedereen informatie kan krijgen over wonen, zorg, ondersteuning en (vrijwilligers)werk: een goede sociale kaart. Dat stond bovenaan de lijst van knelpunten en mogelijke oplossingen die de werkgroep sociaal domein met wethouder Horn besprak. De werkgroep droeg bij de gemeente al eerder punten aan voor het beleid in het Sociaal Domein. Nu ging het over de dagelijkse werkelijkheid voor mensen met een beperking: waar vind je informatie over oplossingen voor je problemen, zodat je op een goede manier langer thuis kunt wonen? De werkgroep vond enig gehoor voor het idee dat je die informatie dicht bij huis zou moeten kunnen halen. Bovendien begreep de wethouder heel goed dat een digitale sociale kaart ook voor inwoners echt informatie “dicht bij huis”, dus op postcode zou moeten bevatten. 

Dorpsraadsleden Helmer en Spikker op Meerradio

. thema's: Schiphol , Algemeen

Dorpsraadsleden Philip Helmer en Ciska Spikker zijn geïnterviewd in de rubriek 'Onderweg' bij Meerradio. Op 25 februari omstreeks 17.15 uur werd Philip Helmer geïnterviewd: hij sprak over het Politiek Debat dat de Dorpsraad op 5 maart a.s. organiseert. Op 26 februari omstreeks 17.15 uur was Ciska Spikker aan de beurt over de Omgevingsraad Schiphol, waarvan zij een van de 10 clustervertegenwoordigers is. Voor een link naar de geluidsfragmenten klik rechtsonder op de pijl. 

Dorpsraadslid Spikker benoemd in ORS

. thema: Schiphol

Ciska Spikker, actief en betrokken lid van de Dorpsraad Badhoevedorp, is op 29 januari 2015 officieel geïnstalleerd door staatssecretaris Mansveld als één van de 10 clustervertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Spikker is al jarenlang actief binnen de Dorpsraad, met name op het dossier Schiphol en beschikt inmiddels over een flinke hoeveelheid ‘know-how’. Dat zal haar goed van pas komen als clustervertegenwoordiger buitengebied voor de Zwanenburgbaan. ‘Het grondgeluid en het ultrafijn stof zijn zaken waarmee wij hier in Badhoevedorp te maken hebben, maar niet alleen wij, ook Nieuwe Meer en Amsterdam-West.’ Het proefdraaien van vliegtuigen is al vele jaren een punt van discussie tussen bewoners en Schiphol. Maar ook geluidsoverlast van startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeer-, Kaag- en Zwanenburgbaan. 

Dorpsraad Badhoevedorp organiseert op 5 maart een Politiek Debat

. thema: Algemeen

De Dorpsraad Badhoevedorp nodigt de politieke partijen en Badhoevedorp en omstreken uit voor het bijwonen van een Politiek Debat op donderdag 5 Maart om 20.00 uur in de Karavanserai. Niet over de bekende nationale onderwerpen maar juist die thema’s die Badhoevedorp en omstreken direct aangaan. De afgelopen weken hebben de politieke partijen al een aantal vragen beantwoord over een aantal van die lokale thema’s, zoals grondgeluid, Schiphol, afwaardering Schipholweg, omlegging A9, ultrafijn stof en de Groene As. De volledige antwoorden van de politieke partijen zijn terug te vinden op de website van de Dorpsraad. Op deze avond kunnen zij de voornemens verder concretiseren en hier met aanwezigen over in discussie gaan. De gespreksleiding ligt in handen van Jerry Helmers. Inmiddels hebben CDA, PvdA, VVD, D66, SP, GroenLinks, Hart voor Holland en Partij voor de Dieren hun deelname aan het debat toegezegd.

Onderzoek naar ultrafijn stof Schiphol

. thema: Schiphol

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geeft opdracht aan het RIVM om onderzoek te doen naar ultrafijn stof door luchtverkeer. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat ze snel helderheid wil bieden of ultrafijn stof mogelijk een risico vormt voor de gezondheid voor omwonenden van Schiphol. Badhoevedorp is de woonkern die het dichtst bij Schiphol ligt. De werkgroep Schiphol van de Dorpsraad is blij met dit bericht: 'We juichen het toe! Eindelijk wordt zichtbaar wat we eigenlijk al jaren weten.' De werkgroep heeft in toenemende mate aandacht voor technieken die de reductie van grondgeluid en de neerslag van ultrafijn stof kunnen verminderen.

Jaarlijkse Informatiemarkt

. thema's: Bestemmingplan, Dorpshuis/MFA, Groenstructuurplan, HOV, Omlegging A9, Schiphol , Sloterbrug, Veldpost/Sportvelden, Algemeen

Op woensdag 10 december 2014 werd de jaarlijkse informatiemarkt gehouden over de laatste ontwikkelingen over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de omlegging van de A9. Aan de grote maquette van Badhoevedorp werden weer vele geanimeerde gesprekken gevoerd en stonden de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer, Badhoevebuurt cv, Rijkswaterstaat en de Stadsregio paraat om vragen te beantwoorden op allerlei gebied. Ook de Dorpsraad Badhoevedorp was aanwezig met een eigen stand en verschillende bestuursleden om vragen uit het dorp te beantwoorden, net als de collega’s van Buurtvereniging Nieuwemeer.

Naar Informatiemarkt Service Centrum met Boodschapshuttle

. thema's: Centrum, Groenstructuurplan, HOV, Omlegging A9, Quartebras, Schuilhoeve, Sloterbrug, Veldpost/Sportvelden

Op woensdag 10 december van 16:00 tot 20:00 uur is er de jaarlijkse informatiemarkt in het Service Centrum aan de Sloterweg. Hier presenteert de Gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de Dorpsraad Badhoevedorp de actuele ontwikkelingen in en om Badhoevedorp. Kom kijken, luisteren en meepraten over de omlegging van de A9, de veranderingen in de ouderen en jongerenzorg, de groenvoorziening in het dorp, de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum, de bouw van het Dorpshuis en nog veel meer. Voor mensen die moeite hebben hier naar toe te komen, biedt De Boodschapshuttle uitkomst. Op diverse locaties zal informatie worden opgehangen. Vanaf 15.30 uur rijdt de Boodschapshuttle een vaste gratis ronde langs de Boog, de Akerborgh, de Azalea flat, de Schuilhoeve en Zuiderbogen/Meerwende naar het Service Centrum op de Sloterweg.

Bezoek Burgemeester en Wethouders

. thema's: Bestemmingplan, Groenstructuurplan, Omlegging A9, Algemeen

Op vrijdag 14 november 2014 bezochten B&W de “cluster van kernen” Boesingheliede, Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwemeer. De start was in De Vluchthaven in Lijnden waar de Dorpsraad Badhoevedorp van de gelegenheid gebruik maakte om aandacht te vragen voor een aantal uiteenlopende onderwerpen. (foto: in Rehoboth werden de aandachtspunten van de Nieuwemeer besproken)

Schouw

. thema's: Groenstructuurplan, Algemeen

Op maandag 3 november 2014 gingen Annemarie Kamevaar, Jan Jacobse, Henk Schaap, Albert Roos en Wijnand Uitman van de Dorpsraad Badhoevedorp per fiets, het natte weer trotserend, op pad met een aantal gemeentevertegenwoordigers, waaronder Bonno Broekema en Peter Sindelca. Ze bezochten een aantal ‘pijnpunten’ in Badhoevedorp. Onderwerpen die de revue passeerden waren: het niveau van het onderhoud, het parkeren op de stoep, de hoeveelheid obstakels, veel borden en verwijzingen, verdwenen bomen en de structuur van de lanen.

Bijeenkomst over inrichting Park Veldpost

. thema's: Groenstructuurplan, Veldpost/Sportvelden

De gemeente Haarlemmermeer daagde de bewoners in Badhoevedorp uit om samen tot spannende, inspirerende ideeën te komen voor de inrichting van het park rondom de toekomstige sportvoorzieningen in De Veldpost en de natuurstrook ten zuiden van de Schipholweg. Gewapend met gekleurde viltstiften togen de bewoners in groepjes aan het werk om de nieuwe natuur van het toekomstige Badhoevedorp een passende invulling te geven. 

Om de tafel met Derk Reneman

. thema's: Groenstructuurplan, Omlegging A9, Schiphol , Sloterbrug, Algemeen

Op dinsdag 14 oktober 2014 vond het eerste inhoudelijk treffen aan tussen wethouder Derk Reneman, eerst verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en het bestuur en de werkgroepvoorzitters van de Dorpsraad (DRB). Van de zijde van de gemeente waren tevens aanwezig Ayan Pherai, de senior projectmanager, Martijn Bijl, programma secretaris en Bonno Broekema als vervangend gebiedsmanager. Tijdens deze open en constructieve ontmoeting in een plezierige sfeer passeerden een groot aantal onderwerpen de revue. 

Sloterbrug Badhoevedorp wordt vernieuwd

. thema: Sloterbrug

bron: Haarlems Dagblad

BADHOEVEDORP - Dat is een van de maatregelen die binnenkort volgen uit het Deltaplan Bereikbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer. In dat plan was een extra fietsbrug bij de Sloterbrug opgenomen. Daar wordt van afgezien. Er komt een hele nieuwe Sloterbrug – die Badhoevedorp verbindt met Amsterdam-Sloten – voor alle verkeer. ,,Gebleken is dat voor relatief weinig geld meer, een brug mogelijk is die goed is voor de doorstroming en de veiligheid van alle soorten verkeersdeelnemers, inclusief vaartuigen’’, stelt VVD-verkeerswethouder Cees Loggen.

Badhoevedorp en de A9

. thema: Omlegging A9

In een artikel van Jan Achterstraat staat het besluitvormingsproces beschreven van de afgelopen 60 jaar rond de aanleg en omlegging van de A9. Dit artikel geeft een historisch overzicht.

Gebiedsvisie 2040

. thema's: Schiphol , Bestemmingplan

Gebiedsvisie 2040 Met deze Gebiedsvisie 2040 leggen de gezamenlijke partijen de basis om sturing te geven aan de ontwikkelingen in de Schipholdriehoek voor de korte maar bovenal de (middel-) lange termijn. De gebiedsvisie vormt daarmee input voor gemeenten en provincie om de planologische kaders op orde te brengen. Op weg naar de verwezenlijking van de grootse kansen in de Schipholdriehoek. Ga naar > voor het volledige rapport.