Het bestuur en de actieve leden

De Dorpsraad heeft een Bestuur met de functies voorzitter, penningmeester, secretaris. Daarnaast zijn er individuele bestuursleden, die mogelijk vertegenwoordiger zijn van een van de werkgroepen binnen de Dorpsraad.

De openbare Dorpsraadvergaderingen vinden iedere maand plaats. Onder ‘Agenda’ is te vinden wanneer en waar de volgende vergadering zal plaatsvinden.

Het bestuur vergadert frequent,  deze vergaderingen zijn besloten. 

Eenmaal per jaar wordt een een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarvoor alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.