Vereniging Dorpsraad

De Dorpsraad is een onafhankelijke en ongebonden Vereniging die opkomt voor de leefbaarheid in Badhoevedorp. Wij bestaan sinds 1932 en inmiddels zijn ruim 1000 huishoudens in Badhoevedorp lid van onze Vereniging. Onze activiteiten zijn divers. Zo heeft de Dorpsraad zelf concrete initiatieven ontplooid om het dorp te verrijken met groen (o.a. de knotwilgen aan de Rietwijckstraat), met kunst en met het borstbeeld van mr. Amersfoordt. De Dorpsraad is initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9. De Dorpsraad volgt kritisch de plannen en activiteiten (of soms juist de 'niet-activiteiten') van de gemeente, andere overheden en private partijen.

 

Kortom de Dorpsraad is de plaats waar denkers en doeners met hart voor ons mooie dorp hun steentje kunnen bijdragen.

 

Lidmaatschap

Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. Dorpsraad Badhoevedorp is daarom op zoek naar nieuwe leden. Het lidmaatschap kost u slechts € 1,-- per maand. Hiervoor ontvangt u periodiek onze digitale Nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.

 

Statuten Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

lees de statuten via de link Statuten