Activiteitenplan Dorpsraad Badhoevedorp 2023-2024

. thema: Verslagen

Inleiding

Het activiteitenplan van de Dorpsraad Badhoevedorp heeft als doel om een overzicht te geven van de geplande activiteiten en initiatieven voor het komende jaar. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de dorpsraadsleden en contacten met de bewoners van ons dorp. Ons streven is om de leefbaarheid en betrokkenheid in het dorp te vergroten en diverse uitdagingen en kansen aan te pakken. De betrokkenheid willen wij stimuleren door meer leden en bewoners actief te betrekken bij de activiteiten van de dorpsraad en tot een nieuwe aanpak en organisatie van de Dorpsraad te komen. Het activiteitenplan dient als leidraad en kan gedurende het jaar worden aangepast indien nodig.

Communicatie en Betrokkenheid

 • Organiseren van regelmatige openbare dorpsraadsvergaderingen om bewoners de gelegenheid te geven vragen te stellen, suggesties te doen en mee te denken over de ontwikkeling van het dorp.
 • Publicatie van de vergaderdata en agenda's op de dorpsraad website en sociale media.
 • Uitbreiden van communicatiekanalen, zoals een digitale nieuwsbrief, om de bewoners op de hoogte te houden van dorps gerelateerde zaken en evenementen.

Sociale Activiteiten en Evenementen

 • Organiseren van gemeenschapsactiviteiten zoals lezingen, wandeltochten, filmavond, en culturele evenementen om de sociale cohesie in het dorp te versterken.
 • Jaarlijks braderie weer organiseren om bewoners samen te brengen.

Contactgroepen

Omdat de onderwerpen steeds diverser en complexer worden heeft de dorpsraad een aantal contactgroepen gedefinieerd die bepaalde onderwerpen van het bestuur gaan waarnemen. Hieronder een overzicht van deze contactgroepen. Mogelijk kan er nog behoefte ontstaan aan andere contactgroepen. Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen.

 • Mobiliteit
 • Centrum
 • Natuur & Recreatie
 • Gezonde omgeving
 • Erfgoed

Deze contactgroepen zijn aanspreekpunt voor bewoners voor de verschillende onderwerpen. Deze contactgroepen lezen zich in en zijn op de hoogte van wat er speelt op deze onderwerpen. Deze groepen moeten verder worden uitgebreid en moeten uitgebreide contacten in het dorp organiseren zodat het dorp ze weet te vinden waardoor draagvlak nog verder wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden bewoners bijeenkomsten georganiseerd. Aanwezigheid op braderieën en andere bijeenkomsten. Communiceren waar de contactgroepen voor staan. Spreekuur voor bewoners., opzetten van projecten, etc.

Uitbreiding Ledenbestand

Badhoevedorp groeit en wij hebben als doel gesteld het leden aantal minimaal te verdubbelen.

Samenwerking met Partners

 • Actief samenwerken met lokale organisaties, ondernemers en verenigingen om synergie te creëren en gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Zoeken naar mogelijkheden voor externe financiering, subsidies en sponsoring om de activiteiten van de dorpsraad te ondersteunen.

Opzetten nieuwe website

Het is in het huidige tijdsbestek cruciaal dat je de doelgroep digitaal kunt bereiken en dat je te vinden bent. De dorpsraad is voornemens een nieuw digitaal communicatie portal/kanaal op te zetten voor de bewoners van Badhoevedorp. De website is de basis van alles. Voor draagvlak, nieuwe leden, bekendheid in het Dorp, werkgroep ondersteuning, acties in het Dorp, uitwisseling van informatie, etc.

Middelen

Dit alles vraagt allemaal veel organisatie, inzet, tijd en geld. Wij hebben 7 nieuwe vrijwilligers profielen gedefinieerd die wij gaan uitzetten en werven.

 • Custodian Ledenbestand
 • HR-coördinator vrijwilligers
 • Leden Contactgroepen
 • Hobby journalist Nieuwsgaring Badhoevedorp
 • Manager PR & Sponsering
 • Teamleden Contentbeheer
 • Teamleden activiteiten

Evaluatie

Aan het einde van het jaar zal de Dorpsraad een evaluatie uitvoeren om te kijken naar de behaalde resultaten en eventuele knelpunten. Op basis van deze evaluatie zal het activiteitenplan voor het volgende jaar worden bijgesteld en geoptimaliseerd.

Met dit activiteitenplan hoopt de Dorpsraad een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, saamhorigheid en ontwikkeling van ons dorp. Samen met de inzet van bewoners en partners streven we naar een bloeiende en hechte gemeenschap.