Algemeen

Voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021

. thema: Algemeen

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen over het jaar 2020. Ook wordt in deze rapportage zo mogelijk een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen in 2021 en verder. Via onderstaande link is het document te lezen: 

Voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021