Sloterbrug

Advies van Begeleidingsgroep Sloterbrug

. thema: Sloterbrug

De Begeleidingsgroep Sloterbrug, die bestaat uit vrijwilligers van de diverse bewonersorganisties en ondernemers, heeft advies uitgebracht over verbetering van de situatie bij de Sloterbrug..

De bestaande brug verkeert in dermate slechte staat dat onderhoudsmaatregelen binnen enkele jaren noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben alle betrokkenen zorg over de verkeersveiligheid.

Wat gebeurde met belofte “Veiligheid boven doorstroming”?
Als eigenaar van de brug kondigde de gemeente Haarlemmer in 2023 aan opnieuw een overleg- en ontwerptraject te starten met nieuwe plannen. Toegezegd werd dat de veiligheid van de omgeving, fietsers en voetgangers nu centraal zou staan bij maatregelen voor de brug. De verbetering van de doorstroming van gemotoriseerd verkeer zou geen prioriteit meer krijgen.

De Begeleidingsgroep heeft over de getoonde schetsen nog veel vragen, mede omdat prognoses van de gemeente een verdubbeling van het gemotoriseerd verkeer aangeven. De Begeleidingsgroep zou daarom graag zien dat er meer onderzoek naar andere varianten wordt gedaan.

Kijk naar omgeving en stel leefbaarheid centraal
Daarnaast is de Begeleidingsgroep van mening dat het projectgebied groter zou moeten worden. Dan pas kan de samenhang tussen de (verwachte) verkeersstromen aan beide kanten van de brug goed in kaart worden gebracht. De Begeleidingsgroep richt zich op verbetering van de leefbaarheid voor bewoners. Langs de doorgaande routes zijn aan twee kanten van de brug basisscholen gevestigd en aan de ringdijk staan veel huizen dicht langs de weg. De verkeersveiligheid zou prioriteit moeten krijgen, zodat kinderen zelf naar school kunnen fietsen. Daarbij is de uitstoot van fijnstof een zorgpu

Lees verder