Sloterbrug

Sloterbrug Badhoevedorp wordt vernieuwd

. thema: Sloterbrug

bron: Haarlems Dagblad

BADHOEVEDORP - Dat is een van de maatregelen die binnenkort volgen uit het Deltaplan Bereikbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer. In dat plan was een extra fietsbrug bij de Sloterbrug opgenomen. Daar wordt van afgezien. Er komt een hele nieuwe Sloterbrug – die Badhoevedorp verbindt met Amsterdam-Sloten – voor alle verkeer. ,,Gebleken is dat voor relatief weinig geld meer, een brug mogelijk is die goed is voor de doorstroming en de veiligheid van alle soorten verkeersdeelnemers, inclusief vaartuigen’’, stelt VVD-verkeerswethouder Cees Loggen.

Kogel door de kerk

De dorpsraad Badhoevedorp is blij dat de kogel door de kerk is. Paul Teunissen: ,,We zijn hier al heel lang over in gesprek. Eerst was er een extra fietsbrug in het plan opgenomen, waardoor het autoverkeer weer van twee kanten over de brug zou kunnen. Net zoals vroeger. Maar volgens de nieuwe normen zou de brug die belasting niet meer aankunnen.’’

De huidige situatie omschrijft Teunissen in de spits als ’hopeloos’. Zowel van de kant van Sloten als van Badhoevedorp - Burgemeester Amersfoordtlaan, Akerdijk en Nieuwemeerdijk - staan er in de spits lange wachtrijen. Zowel auto’s als fietsers.

Teunissen noemt echter de grootste winst een tweede besluit dat door de raad genomen is: een soort bypass voor fietsers richting de Sloterbrug maken, zodat zij niet meer over de gevaarlijke Burg. Amersfoordtlaan hoeven te rijden.

Meer geld

Voorts geeft de stadsregio Amsterdam Haarlemmermeer extra geld. Daardoor is het mogelijk onderdelen van het Deltaplan eerder uit te voeren dan verwacht. Daarbij wordt gekozen voor projecten die al een hoge prioriteit hadden, maar waar niet (genoeg) geld voor was zoals de afwaardering van de Rijnlanderweg en snelheidsremmende maatregelen op de Lisserbroekerweg.

Vorig jaar zijn in het kader van het Deltaplan al enkele flinke stappen gezet met de start van de omlegging van de A9 om Badhoevedorp en de vernieuwde N201 bij Hoofddorp. Er zijn inmiddels negentig projecten voltooid. Momenteel zijn er 69 in uitvoering en daar komen er dit jaar nog eens negentien bij.

Waddenweg

B en W hebben na overleg afgezien van het aansluiten van de Waddenweg op de N201 bij Hoofddorp-Floriande. Over zeven jaar wordt daar opnieuw naar gekeken. ,,Het budget dat is gereserveerd, gaan we nu inzetten voor andere projecten. Anders ligt dat geld maar opzij, terwijl over zeven jaar de uitkomst van een nieuwe discussie best kan zijn dat de aansluiting er niet komt’’, aldus wethouder Loggen.

Het gaat om tien miljoen euro, een derde van het budget van het Deltaplan. ,,Dat gaan we met name inzetten voor het langzame verkeer’’, stelt Loggen.

Dat zijn onder andere een fietsverbinding door knooppunt A4-A9 in Badhoevedorp, een brug voor langzaam verkeer naar het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp, het vervangen van de fietsmolen bij NS-station Nieuw-Vennep, de aanpak van overlast door scooters op fietspaden, betere bushaltes, de aanpak van parkeeroverlast door vrachtwagens in Schiphol-Rijk en het beveiligen van de oversteek Rijnlanderweg-Geniedijk.

Nog meer geld

Ook gaat geld naar de beveiliging van het kruispunt Beechavenue-Aalsmeerderweg, OV-knooppunt Spaarnepoort, oversteek Waddenweg bij Eiland 7, fietsveiligheidsmaatregelen en de toegang van sportterrein De Veldpost en Park Badhoevedorp, beide in Badhoevedorp