Algemeen

Dorpsraad maakt bezwaar tegen Verkeersbesluit H.M. Dijklaan

. thema: Algemeen

De Dorpsraad heeft formeel bezwaar aangetekend tegen Verkeersbesluit 2015/086344. Dit besluit betreft het instellen van een schoolzone rond de Oranje Nassauschool en de H.M. Dijklaan. De Dorpsraad concludeert dat het rijrichtingswijzigingen betreft in een aanzienlijk gebied tussen twee grote verkeersaders (Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan). De gemeente concludeert dat deze wijzigingen 'lokaal belang niet overstijgen'.

Plenaire vergadering Dorpsraad van 16 naar 23 juni

. thema: Algemeen

De Dorpsraad verzet niet graag een vergadering, maar voor het inspreken bij de Regioraad in verband met de plannen voor de bussen 145 en 192 (zie bericht hieronder) maken we graag een uitzondering. Daarom komt de openbare, plenaire vergadering van 16 juni te vervallen en zal deze gehouden worden op 23 juni aanstaande in de Pelgrimskerk, Rode zaal, ingang achterzijde kerk, Havikstraat 5, in Badhoevedorp

Dorpsraden op de bres voor de bus

. thema's: HOV, Algemeen

Aanstaande dinsdag, 16 juni 2015, zal Anne Marie Kamevaar-Kegel inspreken bij de verkeerscommissie van de Regioraad. Zij zal dit samen doen met Tamar Frankfurther, die namens de Dorpsraad Sloten het woord zal voeren. Onderwerp zijn natuurlijk de plannen van de Stadsregio om bus 145 te ‘strekken’, en de eindhalte van bus 145 te vestigen op station Lelylaan, en het verdwijnen van bus 192. Voor de Dorpsraad Badhoevedorp is het onacceptabel dat een deel van Badhoevedorp verstoken raakt van toegankelijk openbaar vervoer. Inmiddels zijn ruim 200 emails binnengekomen met bezwaren uit Badhoevedorp en Sloten. De Dorpsraden roepen iedereen op om Anne Marie en Tamar te steunen door aanwezig te zijn. De commissievergadering begint om 18.30 uur in het Stadhuis (Stopera), de Rooszaal.

Dorpsraad spreekt in over voortgangsrapportage

. thema's: Algemeen, Centrum, Dorpshuis/MFA, Groenstructuurplan, Omlegging A9

Vorige week donderdag, 4 juni, werd in de gemeenteraad een sessiedebat gevoerd over de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak namens de Dorpsraad in. Ze benadrukte dat de gemeente niet moet wachten met het aanleggen van groen, omdat de leefbaarheids- en milieuverbetering voor Badhoevedorp daarvan afhankelijk zijn. Ook voor de functie van het nieuwe dorpshuis als 'hart' van Badhoevedorp, pleitte zij voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting.

Stamtafel jaarmarkt trekt veel bezoekers

. thema: Algemeen

Op de Badhoevedorpse jaarmarkt van 6 juni jl. was de Dorpsraad dit jaar niet aanwezig met een kraam, maar met een stamtafel! Voortbordurend op het Dorpsraadcafé konden bezoekers even komen zitten en hun wensen voor het nieuwe Badhoevedorp aan de 'waslijn' hangen. Veel 'gasten' streken graag neer om hun handtekening te zetten tegen de plannen met de bussen 145 en 192 en de commentaren op die voornemens waren niet van de lucht. Aan het eind van de dag was de Dorpsraad ook weer 10 nieuwe leden rijker!

Ideeënrijk 1ste Dorpsraadcafé

. thema: Algemeen

Het eerste Dorpsraadcafé werd op woensdag 27 mei een feit. 't Rietland vormde de perfecte ambiance voor deze informele bijeenkomst, waarbij men onder het genot van een drankje van gedachten kon wisselen met leden van de Dorpsraad Badhoevedorp. De Dorpsraad wil met dit initiatief graag meer in contact komen met de bewoners en horen welke onderwerpen van algemeen belang er spelen voor de Badhoevedorpers. Vele onderwerpen passeerden de revue. Op de site papieren tafelkleedje werden alle suggesties en thema's ijverig opgeschreven.

Dorpsraad 2 ereleden rijker

. thema's: Berichten uit de werkgroepen, Algemeen

Op de algemene Ledenvergadering van woensdag 27 mei namen actieve Dorpsraadsleden Philip Helmer en Wijnand Uitman beiden afscheid van de Dorpsraad Badhoevedorp. Ze gaan allebei verhuizen naar een locatie buiten Badhoevedorp. Voorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel roemde in haar dankwoord de kwaliteiten van beide heren; de werkgroep Groen & Water en de Dorpsraad verliest met hun vertrek 2 zeer prominente en actieve leden. Tot hun verrassing kregen ze beiden het erelidmaatschap van de Vereniging toegekend. 

Eerste Dorpsraadcafé en ALV Dorpsraad Badhoevedorp

. thema: Algemeen

Op woensdag 27 mei zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsraad Badhoevedorp in ’t Rietland plaatsvinden. Aanvang: 20.00 uur. Aansluitend start zal het eerste Dorpsraadcafé, een informele samenkomst, waarbij men onder het genot van een drankje van gedachten kan wisselen met leden van de Dorpsraad Badhoevedorp. Die gedachten kunnen zijn: wat zijn uw wensen, wat is er nodig in Badhoevedorp, wat staat er te gebeuren in Badhoevedorp, wat kan de Dorpsraad voor u doen, wat wilt u bijdragen, welke wensen heeft u voor het nieuwe centrum van het dorp of voor het park, en wat u verder ter tafel brengt. De Dorpsraad wil graag meer in contact komen met de bewoners en hoopt van harte vele dorpsgenoten te begroeten bij dit eerste café.

Plannen bussen 145 en 192 nadelig voor Badhoevedorp en Sloten

. thema's: Algemeen, HOV, Sociaal Domein

Met ingang van de komende winterdienstregeling wordt buslijn 192 naar Schiphol opgeheven en rijdt bus 145 niet meer langs de Nieuwe Meerdijk, de Rijstvogelstraat en het Generaal Snijdersplantsoen. De lijn wordt gestrekt, dus rijdt alleen nog over de Burg. Amersfoordtlaan. Ook Sloten wordt slachtoffer van dit strekken want ook de Sloterweg, Ditlaar en de Vrije Geer zullen dan geheel verstoken zijn van openbaar vervoer. Daarnaast zal bus 145 niet meer naar het Leidseplein rijden, maar krijgt de bus Station Lelylaan als eindhalte. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018 van de Stadsregio Amsterdam (www.stadsregioamsterdam.nl).

Dorpsraad spreekt in over convenant

. thema's: Algemeen, Dorpshuis/MFA, Omlegging A9, Quartebras

Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak op 30 april in bij het vragenuur van de Gemeenteraad. Zij pleitte voor het nakomen van het convenant tussen gemeente en dorpsraad. 'Dorpsraad Badhoevedorp wil zijn kant van het Convenant uitvoeren: zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij plannen om te adviseren aan het college. Die afspraak blijkt niet gewaarborgd.' Als voorbeeld noemde zij het participatieproces rond het Voorzieningengebied. Ik verzoek de leden van de raad zorg te dragen voor een analyse van het participatieproces in het Voorzieningengebied zodat hieruit lering kan worden getrokken voor de toekomst.' 

Dorpsraad pleit bij gemeenteraad voor voortgangsrapportage Masterplan

. thema's: Algemeen, Bestemmingplan, Dorpshuis/MFA, Omlegging A9, Veldpost/Sportvelden

De DRB is van mening dat het tijd is voor een kamerbrede voortgangsrapportage Masterplan, waarin niet alleen de budgettaire aspecten maar vooral de leefbaarheidsbeloften van het Masterplan tegen het licht worden gehouden. Vandaag sprak Dorpsraadslid Philip Helmer de gemeenteraad toe. 'RWS heeft straks zijn verkeersprobleem opgelost, Schiphol is beter bereikbaar geworden, maar gemeente en DRB zitten met een zware hypotheek die niet op de bewoners mag worden afgewenteld.

Politiek Debat met Badhoevedorpse Twist

. thema's: Algemeen, Bestemmingplan, Groenstructuurplan, Omlegging A9, Schiphol , Veldpost/Sportvelden

Vorige week donderdag organiseerde de dorpsraad een goed bezocht Politiek Debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale statenverkiezingen op 18 maart a.s. Insteek waren een aantal typisch lokale hete hangijzers, waarover de politieke partijen de afgelopen vijf weken al werden ondervraagd. Terwijl de landelijke politici op de TV hun robbertjes uitvochten werd in de Karavanserai door maar liefst 11 verschillende partijen duidelijk gemaakt hoe zij de Badhoevedorpse belangen provinciaal willen behartigen. Conclusie van de avond was voor Dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamervaar-Kegel duidelijk: 'Het groen voor Badhoevedorp en omstreken staat bij alle partijen goed op de kaart!' De Dorpsraad kreeg van de deelnemers ook mooie complimenten over deze toch wel unieke aanpak. 

Dorpsraadsleden Helmer en Spikker op Meerradio

. thema's: Schiphol , Algemeen

Dorpsraadsleden Philip Helmer en Ciska Spikker zijn geïnterviewd in de rubriek 'Onderweg' bij Meerradio. Op 25 februari omstreeks 17.15 uur werd Philip Helmer geïnterviewd: hij sprak over het Politiek Debat dat de Dorpsraad op 5 maart a.s. organiseert. Op 26 februari omstreeks 17.15 uur was Ciska Spikker aan de beurt over de Omgevingsraad Schiphol, waarvan zij een van de 10 clustervertegenwoordigers is. Voor een link naar de geluidsfragmenten klik rechtsonder op de pijl. 

Dorpsraad Badhoevedorp organiseert op 5 maart een Politiek Debat

. thema: Algemeen

De Dorpsraad Badhoevedorp nodigt de politieke partijen en Badhoevedorp en omstreken uit voor het bijwonen van een Politiek Debat op donderdag 5 Maart om 20.00 uur in de Karavanserai. Niet over de bekende nationale onderwerpen maar juist die thema’s die Badhoevedorp en omstreken direct aangaan. De afgelopen weken hebben de politieke partijen al een aantal vragen beantwoord over een aantal van die lokale thema’s, zoals grondgeluid, Schiphol, afwaardering Schipholweg, omlegging A9, ultrafijn stof en de Groene As. De volledige antwoorden van de politieke partijen zijn terug te vinden op de website van de Dorpsraad. Op deze avond kunnen zij de voornemens verder concretiseren en hier met aanwezigen over in discussie gaan. De gespreksleiding ligt in handen van Jerry Helmers. Inmiddels hebben CDA, PvdA, VVD, D66, SP, GroenLinks, Hart voor Holland en Partij voor de Dieren hun deelname aan het debat toegezegd.

Jaarlijkse Informatiemarkt

. thema's: Bestemmingplan, Dorpshuis/MFA, Groenstructuurplan, HOV, Omlegging A9, Schiphol , Sloterbrug, Veldpost/Sportvelden, Algemeen

Op woensdag 10 december 2014 werd de jaarlijkse informatiemarkt gehouden over de laatste ontwikkelingen over de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de omlegging van de A9. Aan de grote maquette van Badhoevedorp werden weer vele geanimeerde gesprekken gevoerd en stonden de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer, Badhoevebuurt cv, Rijkswaterstaat en de Stadsregio paraat om vragen te beantwoorden op allerlei gebied. Ook de Dorpsraad Badhoevedorp was aanwezig met een eigen stand en verschillende bestuursleden om vragen uit het dorp te beantwoorden, net als de collega’s van Buurtvereniging Nieuwemeer.

Bezoek Burgemeester en Wethouders

. thema's: Bestemmingplan, Groenstructuurplan, Omlegging A9, Algemeen

Op vrijdag 14 november 2014 bezochten B&W de “cluster van kernen” Boesingheliede, Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwemeer. De start was in De Vluchthaven in Lijnden waar de Dorpsraad Badhoevedorp van de gelegenheid gebruik maakte om aandacht te vragen voor een aantal uiteenlopende onderwerpen. (foto: in Rehoboth werden de aandachtspunten van de Nieuwemeer besproken)

Schouw

. thema's: Groenstructuurplan, Algemeen

Op maandag 3 november 2014 gingen Annemarie Kamevaar, Jan Jacobse, Henk Schaap, Albert Roos en Wijnand Uitman van de Dorpsraad Badhoevedorp per fiets, het natte weer trotserend, op pad met een aantal gemeentevertegenwoordigers, waaronder Bonno Broekema en Peter Sindelca. Ze bezochten een aantal ‘pijnpunten’ in Badhoevedorp. Onderwerpen die de revue passeerden waren: het niveau van het onderhoud, het parkeren op de stoep, de hoeveelheid obstakels, veel borden en verwijzingen, verdwenen bomen en de structuur van de lanen.

Om de tafel met Derk Reneman

. thema's: Groenstructuurplan, Omlegging A9, Schiphol , Sloterbrug, Algemeen

Op dinsdag 14 oktober 2014 vond het eerste inhoudelijk treffen aan tussen wethouder Derk Reneman, eerst verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en het bestuur en de werkgroepvoorzitters van de Dorpsraad (DRB). Van de zijde van de gemeente waren tevens aanwezig Ayan Pherai, de senior projectmanager, Martijn Bijl, programma secretaris en Bonno Broekema als vervangend gebiedsmanager. Tijdens deze open en constructieve ontmoeting in een plezierige sfeer passeerden een groot aantal onderwerpen de revue.